EØS-notatbasen

Plantevernmiddelrester fo. (EU) nr. 2016/567, SANTE/10753/2015 rev. 2, endrer vedlegg II og III

Kommisjonsforordningen (EU) 2016/567 av 6. april 2016 vedrørende endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for klorantraniliprol, cyflumetofen, cyprodinil, dimetomorf, ditiokarbamater, fenamidon, fluopyram, flutolanil, imazamoks, metrafenon, myklobutanil, propikonazol, sedaksan og spirodiklofen i og på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2016/567 of 6 April 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for chlorantraniliprole, cyflumetofen, cyprodinil, dimethomorph, dithiocarbamates, fenamidone, fluopyram, flutolanil, imazamox, metrafenone, myclobutanil, propiconazole, sedaxane and spirodiclofen in or on certain products

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.02.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.04.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Den 18. juli 2014 vedtok Codex Alimentarius-Commission (CAC) Codex-maksimum grenseverdier (CXL-grenseverdier) for cyprodinil og flutolanil. Den 11. juli 2015 vedtok CAC CXL-grenseverdier for klorantraniliprol, cyflumetofen, dimetomorf, ditiokarbamater, fenamidon, fluopyram, imazamoks, metrafenon, myklobutanil, propikonazol, sedaksan og spirodiklofen.

I overenstemmelse med avtalen under WTO om veterinære og plantesanitære tiltak (SPS-avtalen) skal MRLer tilpasses de internasjonale standardene med mindre det foreligger vitenskapelig begrunnelse for opprettholde et høyere beskyttelsesnivå enn hva som er fastsatt i en internasjonal standard.

På møtet i Codex komite for pesticider (CCPR) ble det foreslått endringer til CXL-grenseverdier. EU kom på disse møtene med forbehold til enkelte av disse endringene. De endringene som er tatt inn i forordning (EU) nr. YY2 er endringer hvor EU ikke har tatt forbehold. Under er det en oversikt over hvilke CXL-grenseverdier som er tatt inn. Nedenfor er det enkelte er det forbehold for enkelte kombinasjoner av pesticid/produkt. Produktnavnene er her oppført i parentes.

 • Klorantraniliprol (blomkål, erter med belg, soyabønner)
 • Cyflumetofen (sitrusfrukter, nøtter, kjernefrukter, druer, jordbær, azarolhagtorn, kaki/kakiplomme/persimmon, tomater, kjøtt og biprodukter fra pattedyr)
 • Cyprodinil (kjernefrukter, kaki/kakiplomme/persimmon, avokadoer, reddiker, blomsterkål, hodekål, urter og spiselige blomster)
 • Dimetomorf (pipeløk/vårløk, spinat, erter uten belg)
 • Ditiokarbamater (ginseng, koriander, fennikel, kardermomme, pepper (svart, grønn og hvit))
 • Fenamidon (druer, gulrøtter, pipeløk/vårløk, hodekål, bønner med belg, bønner uten belg, purre)
 • Fluopyram (aprikoser, brokkoli, rosenkål, rapsfrø)
 • Flutolanil (blomsterkål, hodekål, lever/nyrer/spiselig slakteavfall fra pattedyr)
 • Imazamoks (bønner, linser, erter, Solsikkefrø, rapsfrø, produkter av animalsk opprinnelse)
 • Metrafenon (slangeagurker, sylteagurker, dyrket sopp, lever/nyrer/spiselig slakteavfall fra pattedyr)
 • Myklobutanil (kjernefrukter, kirsebær (søte), plommer, poteter, tropiske rot- og knollvekster, rødbeter, knollselleri, jordskokk, reddiker, havrerot, kålrot, neper, løk, gresskarfamilien (spiselig skall), kål, salat, karse og andre spirer og skudd, salatsennep/rucola, spede bladvekster, spinat og lignende blader, brønnkarse, sikori/julesalat, urter og spiselige blomster, bønner med belg, mispel, japansk mispel, azarolhagorn, arrowrot, vårkarse, sarepasennep, portulakk, vindrueblader og lignende arter, salvie rosmarin, timian, basilikum og spiselige blomter, laurbærblad, estragon, ,honning og andre biavlsprodukter, amfibier og krypdyr, virvelløse landdyr, viltlevende landlevende virveldyr)
 • Propikonazol (lever/nyrer/spiselig slakteavfall fra pattedyr)
 • Sedaksan (poteter, sukkermais, tørkede belgfrukter, korn)
 • Spirodiklofen (blåbær)

Mattilsynet vurderer at de aktuelle CXL-grenseverdier er trygge for forbrukerne i EU og Norge.

Endringene av MRL (eller MRL ved LOQ) for det aktuelle pesticid/produkt kan man finne i EUs Pesticides Database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», får man se utviklingen av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt; http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=pesticide.residue.selection&language=EN

Codex vurderingsrapport kan lastes ned; http://www.codexalimentarius.org/download/report/917/REP14_PRe.pdf, ftp://ftp.fao.org/codex/reports/reports_2015/REP15_PRe.pdf

Det foreligger også en vitenskapelig rapport som er en del av forberedelsen for EUs posisjon til det  46. Codex møtet om rester av plantevernmidler i CCPR (Codex Committee on Pesticide Residues); http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3737.htm

EFSAs vitenskaplige rapport om klorantraniliprol kan lastes ned; http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/4216.pdf

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;
    •      ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
    •      ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler og Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

For denne rettsakten har MRLs grenseverdier vært vurdert på Codex komite møtet for pesticider (CCPR) i 2014 og 2015. I overenstemmelse med WTO avtalen om veterinære og plantesanitære tiltak (SPS-avtalen) skal hvert enkelt land tilpasse sine MRLer til de internasjonale standarder med mindre det foreligger vitenskapelig begrunnelse for opprettholde et høyere beskyttelsesnivå enn hva som er fastsatt i en internasjonal standard. EU kom på CCPR forbehold til enkelte foreslått endringer.

Denne rettsakten bygger på CCPRs CXL-grenseverdier, med unntak der EU med støtte fra Norge hadde innsigelser.

Mattilsynet vurderer at grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/567/EU
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32016R0567

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.04.2016
Frist returnering standardskjema: 02.05.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.02.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 16/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 04.03.2016
Høringsfrist: 20.04.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 07.02.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 13.03.2017

Lenker