Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2260 av 15. desember 2016 om endring av forordning (EF) nr. 226/2007, (EF) nr. 1293/2008, (EF) 910/2009, (EF) 911/2009, (EU) 1120/2010, (EU) 212/2011 og gjennomføringsforordning(EU) 95/2013 og (EU) 413/2013 når det gjelder navnet på innehaveren av godkjennelsen av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M og Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2260 of 15 December 2016 amending Regulations (EC) No 226/2007, (EC) No 1293/2008, (EC) 910/2009, (EC) 911/2009, (EU) 1120/2010, (EU) 212/2011 and Implementing Regulations (EU) 95/2013 and (EU) 413/2013 as regards the name of the holder of the authorisation of Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M and Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.11.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.12.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 05.05.2017.

Sammendrag av innhold

Dette er en formalitetssak. Lallemand SAS har vært innehaver av godkjenning av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M og Saccharomyces cerevisiae CNCM 1-1077 som fôrtilsetningsstoff. Markedsrettighetene er nå overført til firmaet Danstar Ferment AG. Lagervare av preparatene og premikser der det inngår, produsert og merket etter tidligere godkjenning, kan brukes opp på visse betingelser.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.Siden det er gitt en overgangsperiode for preparatet og produkter der det inngår, og i den kan lagervare med "gamle" merkeopplysninger brukes opp får det heller ingen konsekvenser for fôrindustrien eller brukerne av fôr som inneholder preparatet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Endringen av navn på godkjenningsinnehaver får ingen praktiske konsekvenser. Det er gitt en overgangsperiode der lagervare av preparatet, premix og fôrblandinger der det inngår, merket med opplysninger fra den opprinnelige godkjenningen, kan brukes opp. Dette er helt forsvarlig, siden preparatet i seg selv er uforandret.Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/2260
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R2260

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.11.2016
Frist returnering standardskjema: 30.12.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.05.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 75/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 25.11.2016
Høringsfrist: 06.01.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen