Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utfyllende bestemmelser til kapitalkrav i banker mv (CRR) om unntaksløsninger for valutaer som ikke oppfyller krav til likviditetsreserve (LCR)

Kommisjonens gjennomføringsorordning (EU) 2016/709 av 26. januar 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår regulatoriske tekniske standarder til presisering av betingelserne for bruk av unntaksløsninger vedrørende valutaer med for lite omfang av likvide aktiva for å oppfylle krav til likviditetsreserve (LCR) i den aktuelle valutaen

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/709 of 26 January 2016 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the conditions for the application of the derogations concerning currencies with constraints on the availability of liquid assets

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.11.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Den tekniske standarden er vedtatt i EU som en kommisjonsforordning. Innlemmelse i EØS-avtalen fordrer at morrettsakten CRR 575/2013 tas inn EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen gir utfyllende regler til kapitalkrav i banker mv (CRR) og beskriver unntaksløsninger for valutaer med for lite omfang av likvide aktiva for å oppfylle krav til LCR (Liquidity Coverage Ratio) i den aktuelle valutaen. Forordninger beskriver også betingelser som må oppfylles for at unntaksløsningene kan tas i bruk.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Antas å ikke ha noen vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser.

Vurdering

EØS-relevant og akseptabel.

Ved innlemmelse i EØS-avtalen vil det være behov for tekniske tilpasninger om ikrafttredelse.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 709/2016
Basis rettsaktnr.: 575/2013
Celexnr.: 32016R0709

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2016
Frist returnering standardskjema: 01.01.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker