Tilstrekkelighetsvurdering av visse tredjelands revisortilsyn

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1010 av 21. juni 2016 om tilstrekkeligheten av visse tredjelands og territoriers myndigheter i henhold till Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2016/1010 of 21 June 2016 on the adequacy of the competent authorities of certain thirs countries and territories pursuant to Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2016) 3727)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.12.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXII. Selskapsrett

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Kommisjonens vurdering av hvorvidt de aktuelle tredjelands kompetente myndigheter oppfyller kriterier som er tilstrekkelige i henhold til direktiv 2006/43/EF artikkel 47 nr. 1 litra c. Kommisjonen har vurdert at følgende tredjelands myndigheter oppfyller krav som skal anses tilstrekkelige etter bestemmelsen:

* Brasil - Comissão de Valores Mobiliáros

* Dubai - Financial Service Authority under Dubais International Financial Centre

* Guernsey - Registrar of Companies

* Indonesia - Finance Professions Supervisory Centre

* Isle of Man - Financial Supervision Commission

* Jersey - Financial Services Commission

* Malaysia - Audit Oversight Board

* Sør-Afrika - Independent Regulatory Board for Auditors

* Sør-Korea - Financial Services Commission of Financial Supervisory Service

* Taiwan - Financial Supervisory Commission

* Thailand - Securities and Exchange Commission

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2016/1010
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016D1010

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.05.2016
Frist returnering standardskjema: 16.09.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker