Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Maskinoppvaskmidler

Kommisjonens vedtak (EU) 2017/1216 av 23. juni 2017 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til maskinoppvaskmidler

Commission Decision (EU) 2017/1216 of 23 June 2017 establishing the EU Ecolabel criteria for dishwasher detergents

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.01.2017

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.02.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten er vedtatt i EU 23. juni 2017 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 12. juli 2017. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 22. september 2017, jf. EØS-komiteens vedtak nr. 189/2017.

Sammendrag av innhold

Dokumentet er en revisjon av tidligere vedtak 2011/263/EU som fastsetter kriterier for miljømerking av maskinoppvaskmidler. Kravene er strammet inn i forhold til det tidligere vedtaket.

I tillegg til kravene til miljøfarlige stoffer og ikke-nedbrytbare stoffer, er det innført et nytt krav om sertifisering av palmeolje som benyttes som råvare for produksjon av kjemikalier. Til tross for at sertifiseringsordningene per i dag ikke er perfekte, ser Norge positivt på at dette kravet er tatt inn. Dette kan være en begynnelse på fremtidig miljøkrav til palmeoljeindustrien. Listen over ekskluderte kjemikalier og kjemikalier som tillates i begrensede mengder i de miljømerkede produktene, er utvidet, og blant annet ekskluderes nå triclosan, et biocid som anses som svært miljøfarlig selv i små mengder.

Det nordiske svanemerket har også kriterier for denne typen priodukter, og de nye kravene i EU-miljømerket er sammenlignbare, og til dels noe strengere enn disse. Kravene til svanemerket ble utviklet for 3 år siden og skal snart revideres igjen.

Merknader

Et utkast til kommisjonsvedtak ble publisert i et EU-register 24. januar 2017. Behandling av saker om innlemmelse av kriteriedokumenter for tildeling av EU-miljømerket behandles etter hurtigprosedyren.

EU-miljømerket ble opprettet i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.


Rettslige konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettsakten grupperes i gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader

Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til rettsakten som anses relevant og akseptabel. Utkast til rettsakt ble behandlet i Spesialutvalget for forbrukersaker og anses EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Utkast til rettsakt ble behandlet i Spesialutvalget for forbrukersaker og anses EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/1216
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017D1216

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.01.2017
Frist returnering standardskjema: 07.03.2017
Dato returnert standardskjema: 24.01.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 189/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen