Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endring av EU-godkjenning av Det norske veritas

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2013/765 som endrer anerkjennelsen av Det norske veritas i henhold til forordning (EU) 391/2009 om felles regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip

Commission Implementing Decision of 13 December 2013 amending the recognition of Det norske veritas pursuant to regulation (ec) no 391/2009 of the European Parliament and of the Council on common rules and standards for ship inspection and survey organisations

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.05.2017

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Beslutningen er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Det Norske Veritas (DNV) og tyske Germanischer Lloyd fusjonerte den 12. september 2013. Begge klasseselskapene har gjennom enhetene "DNV AS" og "Germanischer Lloyd SE" hatt status som anerkjent organisasjon i EU siden 1995 i henhold til direktiv 94/57/EC, som senere er erstattet av direktiv 2009/15/EU og forordning 391/2009. Beslutning 2013/765 er hjemlet i forordning 391/2009, og endrer juridisk enhet for godkjenningen av "DNV AS" til "DNV GL AS". Samtidig opphørte anerkjennelsen av Germanischer Lloyd SE.

Forslag til beslutning ble forelagt medlemsstatene i komitéen for sjøsikkerhet og miljøsikkerhet (COSS) i tråd med de prosessuelle bestemmelsene i forordning 391/2009.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Beslutningen er en naturlig følge av fusjonen, og får ingen øvrige rettslige konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Beslutningen får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering

Beslutningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/765/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013D0765

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.01.2014
Frist returnering standardskjema: 06.01.2014
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen