Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/930 av 31. mai 2017 om godkjenningen av et preparat av mikroorganismestammen DSM 11798 av Coriobacteriaceae-familien som et fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1016/2013

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/930 of 31 May 2017 concerning the authorisation of a preparation of a micro-organism strain DSM 11798 of the Coriobacteriaceae family as a feed additive for all avian species and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 1016/2013

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.05.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 15.12.2017.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder utvidet bruk av et fôrtilsetningsstoff av mikroorganismestamme fra Coriobacteriaceae familien. Preparatet er fra tidligere godkjent i kategorien «tekniske tilsetningstoffer», i gruppen «stoffer som minsker mykotoksinkontamineringen av fôr». Preparatet er tidligere godkjent for å redusere deoxynivalenol (DON) nivået i kontaminert fôr, og er nå søkt brukt mot alle trichothecene mykotoksiner. Det er vist at dette preparatet har kapasitet til å redusere alle typer trichothecene mykotoksiner i kontaminert fôr. EFSA har vurdert preparatet til å være trygt for dyrehelse, human helse, og miljøet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/930
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R0930

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.05.2017
Frist returnering standardskjema: 16.06.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.12.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 212/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 14.06.2017
Høringsfrist: 26.07.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen