Endring av beslutning 2011/30(EU) om likeverdigheten av visse tredjelands tilsyns- og sanksjonssynstemer for revisorer og revisjonsfirmaer og en overgangsperiode for visse tredjelandsrevisorer og -revisjonsfirmaers revisjonsvirksomhet i EU

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1223 av 25. juli 2016 om om endring av beslutning 2011/30/EU om likeverdighet av visse tredjelands offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøkelses- og sanksjonssystemer for revisorer og revisjonsfirmaer og en overgangsperiode for visse tredjelandsrevisorers og -revisjonsfirmaers revisjonsvirksomhet i Den Europeiske Union

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2016/1223

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.11.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.11.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: V. Bestemmelser som gjelder alle finansielle tjenester

Status

Sammendrag av innhold

Beslutningen endrer beslutning 2011/30/EU om likeverdighet av visse tredjelands offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøkelses- og sanksjonssystemer for revisorer og revisjonsfirmaer og en overgangsperiode for visse tredjelandsrevisorers og -revisjonsfirmaers revisjonsvirksomhet i EU.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten er EØS-relevant. Når den er tatt inn i EØS-avtalen må den gjennomføres i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ekvivalensbeslutningen antas ikke å ha vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er EØS-relevant og krever tilpasning i norsk rett.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1223/EU
Basis rettsaktnr.: 2011/30
Celexnr.: 32016D1223

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2017
Frist returnering standardskjema: 31.01.2018
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen