Fôrvarer

Kommisjonsforordning (EU) 2017/2312 av 13. desember 2017 om godkjenning av en ny anvendelse av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som tilsetningsstoff til fôr til purker, diende smågris og hunder (innehaver av tillatelsen er Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, representert ved Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office)

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2312 of 13. December 2017 concerning the authorisation of a new use of the preparation of Bacillus subtilis (DSM 15544) as a feed additive for sows, suckling piglets and dogs (holder of the authorisation Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, represented by Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.11.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.12.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Saken gjelder utvidet godkjenning av preparat av bakterien Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff i kategorien «avltekeksniske tilsetningsstoffer», i gruppen «midler som stabiliserer tarmfloraen». Produktet inneholder levende celler av Bacillus subtilis. Preparatet er fra før godkjent for slaktekylling (forordning (EU) nr. 1444/2006), avvent smågris (forordning (EU) nr. 333/2010), div fjørfearter (forordning (EU) nr. 184/2011), verpehøns og akvariefisk (forordning (EU) nr. 2016/897). Det er nå søkt godkjent for purker, diende smågris og hund. Det er gitt minsteinnhold. EFSA konkluderer at preparater er trygt for folkehelse, dyrehelse og miljø.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/2312
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R2312

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.11.2017
Frist returnering standardskjema: 29.12.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 79/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 13.12.2017
Høringsfrist: 31.01.2018
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen