Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

EU-miljømerket - smøremidler

Kommisjonens beslutning (EU) 2018/1702 av 8. november 2018 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til smøremidler

Commission Decision (EU) 2018/1702 of 8 November 2018 establishing the EU Ecolabel criteria for lubricants

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.09.2018

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne- og familiedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 8. november 2018 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 13. november 2018. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge. Det er en frivillig merkeordning. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 29. mars 2019, jf. EØS-komiteens beslutning nr. 95/2019.

Sammendrag av innhold

EU Ecolabel Regulatory Committee vedtok 29. juni 2018 nye reviderte kriterier for smøremidler. Produktgruppen omfatter diverse typer smøreoljer og smørefett til bruk i motorer, girsystemer, motorsager og hydrauliske systemer.

Miljøkravene er en revisjon av tidligere oppsatte krav som er blitt oppdatert og strammet inn i samsvar med utviklingen i bransjen. Forrige versjon av dokumentet satte et tydelig krav om at smøremidlene skulle være fremstilt av fornybare råstoffer. Dette kravet er nå strøket, men kjemikaliekravene er ifølge kommisjonens forskningssenter JRC i Sevilla nå så strenge at petroliumsbaserte produkter ikke vil kunne oppfylle dem. Fra norsk side ville Stiftelsen miljømerking ha foretrukket at kravet om fornybare råstoffer ble beholdt.

Miljøkravene anses likevel som relevante og akseptable, og vedtaket anbefales innlemmet i EØS-avtalen.

Merknader

Et utkast til kommisjonsbeslutning ble publisert i et EU-register 20. juli 2018.

Behandling av saker om innlemmelse av kriteriedokumenter for tildeling av EU-miljømerket behandles etter hurtigprosedyren. Saken går etter hurtigprosedyren og behandles således ikke i Spesialutvalget for forbrukersaker.

EU-miljømerket ble opprettet i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.


Rettslige konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettsakten grupperes i gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader

Stiftelsen Miljømerking ville ha foretrukket at kravet om fornybare råstoffer ble beholdt. Miljøkravene anses likevel som relevante og akseptable.

Vurdering

Da rettsakten går etter hurtigprosedyren er den ikke forelagt Spesialutvalget for forbrukersaker. Rettsakten er imidlertid forelagt Klima- og miljødepartementet. Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1702/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018D1702

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.07.2018
Frist returnering standardskjema: 03.09.2018
Dato returnert standardskjema: 23.07.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.03.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 95/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen