Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Godkjenning ny mat - endring spesifikasjoner frøolje fra koriander

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/456 av 20. mars 2019 som godkjenner endring av spesifikasjonene for ny mat ingrediensen frøolje fra koriander (Coriandrum sativum) etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2017/2470

Commission Implementing Regulation 2019/456 of 20 March 2019 authorising the change of specifications of the novel food ingredient coriander seed oil from Coriandrum sativum under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.02.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.03.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten godkjenner endring i spesifikasjonene for frøolje fra koriander (Coriandrum sativum) i unionslisten over ny mat.

Frøolje fra koriander ble første gang godkjent som ny mat-ingrediens i kosttilskudd 19. mars 2014, og inkludert i unionslisten ved forordning (EU) nr. 2017/2470. Denne trådte i kraft 19. januar 2018.

Forrordningen godkjenner endring av forsåpningsverdien i spesifikasjonen, fra nåværende 186 mg KOH/g til 179 mg KOH/g. Det er ikke vurdert at det er behov for å konsultere EFSA, ettersom den foreslåtte reduksjonen er begrenset og at den ledsagende økningen av ikke-forsåpbare materialer vil være innenfor godkjente verdier.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/456
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32019R0456

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.02.2019
Frist returnering standardskjema: 15.02.2019
Dato returnert standardskjema: 15.02.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.07.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 184/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 08.04.2019
Høringsfrist: 06.05.2019
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen