Karminsyre (E 120) i kjøttprodukter fra den fransk delen av Karibia.

Kommisjonsforordning (EU) 2019/ 800 av 17.mai 2019 om endring av vedlegg II i forordning (EF) nr. 1333/2008 som utvider bruken av karminsyre, karmin (E 120) i visse kjøttprodukter ansett som tradisjonelle produkter i franske oversjøiske territorier

Commission Regulation (EU)2019/800 of 17 May amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the extension of the use of carminic acid, carmine (E 120) in certain meat products traditional in French Overseas Territories

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.03.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.04.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalens vedlegg II 27. september 2019.

Sammendrag av innhold

Saken gjelder godkjenning av karminsyre (E 120) i kjøttprodukter som hovedsakelig selges i den fransk delen av Karibia. Fargestoffet karminsyre (E120) blir brukt i tradisjonelle kreolske kjøttvarer i den franske delen av Karibia.

I forordning 2019/800 blir karminsyre godkjent i tradisjonelle kreolske saltede kjøttvarer; saltet snute, hale og knoke fra svin og saltet «parleon» (del av skulderen på storfe).

Karminsyre (E 120) i kategori 8.3.1 «ikke varmebehandlede kjøttprodukter" kan nå benyttes i slakteavfall  som  «groin de porc à la créole, queue de porc à la créole, pied de porc à la créole and paleron de boeuf à la créole». Disse produktene selges, hovedsakelig, i den fransk delen av Karibia. 

Karminsyre (E120) er godkjent i kategori 8.3.1 «ikke varmebehandlede kjøttprodukter  i følgende produkter, pølser med 100 mg/kg,  i chorizo/salchichon med 200 mg/kg  og i pastrumas med Q.S. En ny rad rett under paraoransje (E110) vil karminsyre bli oppført med brukermengde opp til 50 mg/kg og med begrensning/unntak  bare i tradisjonelle kreolske saltede kjøttvarer; saltet snute, hale og knoke fra svin og saltet «parleon» (del av skulderen på storfe). Disse produktene blir spist etter utvanning og koking.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken myndighet, næring eller forbruker.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Tradisjonelle kreolske saltede kjøttvarer er ikke vanlige produkter på Norge. Godkjenningen av karminsyre i de disse kreolske kjøttvarene vil ikke føre til en økt helsemessig risiko av betydning.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: 2019/800
Rettsaktnr.:
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32019R0800

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.03.2019
Frist returnering standardskjema: 19.04.2019
Dato returnert standardskjema: 19.04.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.09.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 220/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 29.05.2019
Høringsfrist: 24.07.2019
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker