Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

EU referansesenter dyrevelferd fjørfe m.fl.

Kommisjonens gjennomføringsforordning EF 2019/1685 av 4. oktober 2019 med oppnevning av EU referansesentre for dyrevelferd fjørfe og andre mindre dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1685 of 4 October 2019 designating a European Union Reference Centre for Animal Welfare for poultry and other small farmed animals

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.11.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.12.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Kontrollforordningen, artikkel 95 gir hjemmel til å oppnevne EU referansesenter for dyrevelferd. EU har nå oppnevnt det andre referansesenter for dyrevelferd. Senteret skal arbeide med fjørfe og andre arter som pelsdyr og kanin.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Ingen

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for matområdet der relevante departement og Mattilsynet deltar. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Oppgavene til referansesenteret er nedfelt i Kontrollforordningen artikkel 96. Senteret skal bidra med kunnskap om dyrevelferd, både i form av egen forskning og ved å informere om eksisterende. Senteret vil kunne støtte medlemslandene og bidra med opplæring. Et fokusområde er bruk av velferdsindikatorer og måter å vurdere dyrevelferden på. Dette kan Norge ha nytte av.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/1685
Basis rettsaktnr.: 2017/625
Celexnr.: 32019R1685

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.10.2019
Frist returnering standardskjema: 01.01.2020
Dato returnert standardskjema: 20.12.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen