Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - klassisk svinepest Kroatia

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1972 av 26. november 2019 som endrer gjennomføringsbeslutning 2013/764/EU når det gjelder dyrehelsemessige beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest i visse medlemsland

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1972 of 26 November 2019 amending Implementing Decision 2013/764/EU concerning animal health control measures relating to classical swine fever in certain Member States

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.11.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.12.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer beslutning 2013/764 som omhandler beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest. Endringene består i at beslutningens gyldighetsperiode forlenges til 21. april 2021 da klassisk svinepest fortsatt er utbredt i visse medlemsland. Derrmed er det fortsatt behov for å opprettholde beskyttelsestiltakene for å hindre spredning av sykdommen.

Rettsakten fjerner også Kroatia fra vedlegget da myndighetene i landet har dokumentert fristatus for sykdommen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører behov for endring av forskrift om særskilte beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest i enkelte land i EØS. Forskriften har ingen definert slutt på gyldighetsperiode, så denne endringen trenger ikke gjennomføres. Kroatia fjernes fra forskriftens vedlegg I.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/1972
Basis rettsaktnr.: 2013/764/EU
Celexnr.: 32019D1972

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.11.2019
Frist returnering standardskjema: 10.01.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen