Endring i anneks til gasstransmisjonsforordningen

Endring i anneks til gasstransmisjonsforordningen

Commission Decision (EU) 2015/715 of 30 April 2015 amending Annex I to Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council on conditions for access to the natural gas transmission networks

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.02.2020

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Kommisjonsbeslutning (EU) 2015/715 av 30. april 2015, innebærer en mindre endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2009 om betingelser for adgang til gasstransmisjonsnett (gasstransmisjonsforordningen).

Gasstransmisjonsforordningens anneks ble endret ved kommisjonsbeslutning (EU) 2012/490, som imidlertid medførte en inkonsistens når det gjelder tidspunkt for publiseringen av enkelte opplysninger/rapporter. Komitebeslutning (EU) 2015/715 retter opp dette forholdet.

Gasstransmisjonsforordningen er innlemmet i EØS-avtalen som en del av tredje energimarkedspakke. Norge har i dag ikke et transmisjonssystem for naturgass, og bestemmelsen har derfor ingen praktisk betydning for norske aktører (se nærmere omtale i EØS-notatet om gasstransmisjonsforordningen).

Merknader

Beslutningen har ikke økonomiske og administrative konsekvenser.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2015/715
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015D0715

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.12.2014
Frist returnering standardskjema: 06.04.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker