Ny mat - endring av bruksbetingelser for Chiafrø (Salvia hispanica)

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/668 av 23. april 2021 som godkjenner endring av bruksbetingelser for Chiafrø (Salvia hispanica) etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/668 of 23 April 2021 authorising a change of the conditions of use of chia seeds (Salvia hispanica) as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.04.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.05.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Chiafrø (Salvia hispanica) er tidligere godkjent som ny mat i en rekke matvarekategorier, inkludert ferdigpakkede chiafrø som sådan. EFSA har tidligere konkludert med at bruk av chiafrø i matvarekategorier som ikke skal varmebehandles, er helsemessig trygt og at det ikke er behov for å fastsette spesifikke bruksnivå.

Forordningen godkjenner en endring i matvarekategorien «ferdigpakkede chiafrø som sådan» i oppføringen av chiafrø i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470), til «chiafrø som sådan». Markedsaktører vil dermed også kunne omsette chiafrø i uemballert, løs form.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/668
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32021R0668

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.03.2021
Frist returnering standardskjema: 30.04.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker