Om rapportering av produksjonsvolum som del av E-PRTR-rapport

Kommisjonsbeslutning (EU) 2022/142 av 31. januar 2022 om endring av gjennomføringsvedtak (EU) 2019/1741 når det gjelder rapportering av produksjonsvolum og korrigering av gjennomføringsvedtaket

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2022/142 of 31 January 2022 amending Implementing Decision (EU) 2019/1741 as regards the reporting on production volume and correcting that Implementing Decision

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.04.2022

Spesialutvalg: Miljø og Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten ble vedtatt 31. januar 2022.

Sammendrag av innhold

I forbindelse med årlig rapportering av utslipps- og avfallsdata til EU/EEA, vil det fra og med 2023 også være krav om rapportering av produksjonsdata (produksjonsmengde/energiforbruk/mottatt avfall/m.m.). Data vil rapporteres til EU, men de vil ikke offentliggjøres sammen med øvrige PRTR-data på EUs nettsider.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ingen rettslige konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Norge har allerede rapportering av slike data i vår nasjonale rapportering. Det vil imidlertid være behov for en gjennomgang og strukturering/systematisering av data for å sikre at vi får rapportert i riktig format. I tillegg vil det være behov for å etablere uttrekk fra våre databaser for rapportering til EU.

Sakkyndige instansers merknader

EØS-notatet ikke er forelagt spesialutvalget for behandling, fordi eventuelle endringer i norsk regelverk anses minimale/tekniske/uproblematiske, og det anses derfor ikke nødvendig å forelegge det for spesialutvalget for klarering.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU)2022/142
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022D0142

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.03.2022
Frist returnering standardskjema: 05.04.2022
Dato returnert standardskjema: 05.04.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 09.12.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 347/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker