Forordning om utfasing av særordninger for bakendesignal på tog

Forordning (EU) 2021/2238 om endring av forordning 2019/773 hva gjelder utfasing av særordninger for bakendesignal

Commission implementing Regulation (EU) 2021/2238 of 15 December 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2019/773 as regards the phasing out of specific cases for rear end signal

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.02.2022

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.03.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Vedtatt i EU 15. desember 2021, og i kraft i EU fra 7. januar 2022. 

Sammendrag av innhold

Forordningen gjelder utfasing av spesielle regler for bakendesignal for tog. Dette er en del av arbeidet med å harmonisere reglene for bakendesignal på tog i EØS. De spesielle reglene som fases ut gjelder Belgia og Frankrike fra 1. januar 2026 og 1. januar 2025 for Portugal og Spania. Dette betyr at det ikke er noen land i EØS som har spesialregler etter 1. januar 2026. Norge har ikke spesialregler og forordningen har derfor ikke betydning for Norge.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Ingen rettslige konsekvenser for Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen økonomiske og administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen har vært diskutert i Railway Interoperability and Safety Committee (RISC), der Norge er representert. Et utkast til forordning ble diskutert på formøte med norske jernbaneaktører, og ingen hadde merknader. 

Vurdering

Forordningen har ikke materielle bestemmelser av betydning for Norge, men endrer forordning (EU) 2019/773, som er tatt inn i EØS-avtalen. 

Forordningen er relevant og akseptabel for Norge.  

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: EU 2021/2238
Basis rettsaktnr.: Direktiv (EU) 2016/797
Celexnr.: 32021R2238

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.12.2021
Frist returnering standardskjema: 31.03.2022
Dato returnert standardskjema: 29.03.2022
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker