Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1490 av 1. mars 2022 om godkjenning av ekspresspresset eterisk sitronolje, restmengde av destilllert ekspresspresset sitronolje, destillert eterisk sitronolje (flyktig mengde) og destillert eterisk olje av lime som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1490 of 1 March 2022 concerning the authorisation of expressed lemon essential oil, residual fraction of expressed lemon oil distilled, distilled lemon essential oil (volatile fraction) and distilled lime essential oil as feed additives for certain animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.02.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.03.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder regodkjenning av fire sitrusprodukter som sensorisk tilsetningsstoff (aromastoff) i fôr. Dette er et tilsetningsstoffer som var godkjent etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EEC) som nå er godkjent etter nytt regelverk (forordning (EU) 1831/2003). Destillert eterisk sitronolje godkjennes for alle dyrekategorier, mens de tre andre produktene godkjennes for alle dyr utenom akvariefisk og kjæledyr. Dette skylles at de inneholder perilldehyde, furocoumariner og methoxycoumariner og at sitrusfrukter normalt ikke inngår i dietten til akvariefisk og kjæledyr. EFSA vurderer tilsetningsstoffene som trygge for dyrehelse for de gitte dyrekategoriene, folkehelse og miljø. Sitron er et kjent for å sette smak på mat, og det er derfor ikke nødvending å demonstrere effekt i fôret.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/1490
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R1490

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.02.2022
Frist returnering standardskjema: 01.04.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 28.01.2022
Høringsfrist: 14.03.2022
Frist for gjennomføring:

Lenker