Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/385 av 7. mars 2022 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2021/421 om godkjenning av tinktur av Artemisia vulgaris L. (tinktur av burot) som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter, gjennomføringsforordning (EU) 2021/485 om godkjenning av eterisk ingefærolje fra Zingiber officinale Roscoe som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter, ingefæroleoresin fra Zingiber officinale Roscoe som tilsetningsstoff i fôr til slaktekyllinger, verpehøner, slaktekalkuner, smågriser, slaktesvin, purker, melkekyr, gjøkalver (melkeerstatningsfôr), storfe ment for slakt, sauer, geiter, hester, kaniner, fisk og kjæledyr og ingefærtinktur fra Zingiber officinale Roscoe som tilsetningsstoff i fôr til hester og hunder, og gjennomføringsforordning (EU) 2021/551 om godkjenning av gurkemeieekstrakt, gurkemeieolje og gurkemeieoleoresin fra jordstengelen til Curcuma longa L. som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter, og av gurkemeietinktur fra jordstengelen til Curcuma longa L. som tilsetningsstoff i fôr til hester og hunder

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/385 of 7 March 2022 correcting Implementing Regulation (EU) 2021/421 concerning the authorisation of tincture derived from Artemisia vulgaris L. (mugwort tincture) as a feed additive for all animal species, Implementing Regulation (EU) 2021/485 concerning the authorisation as feed additives of ginger essential oil from Zingiber officinale Roscoe for all animal species, ginger oleoresin from Zingiber officinale Roscoe for chickens for fattening, laying hens, turkeys for fattening, piglets, pigs for fattening, sows, dairy cows, veal calves (milk replacers), cattle for fattening, sheep, goats, horses, rabbits, fish and pets and ginger tincture from Zingiber officinale Roscoe for horses and dogs and Implementing Regulation (EU) 2021/551 concerning the authorisation of turmeric extract, turmeric oil, turmeric oleoresin from Curcuma longa L. rhizome as feed additives for all animal species and turmeric tincture from Curcuma longa L. rhizome as a feed additive for horses and dogs

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.02.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.03.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder retting av feil i forordningene (EU) 2021/551, 2021/485 og 2021/421. I disse forordningene, under «Andre bestemmelser» punkt 3, er merking av anbefalt størsteinnhold endret fra å gjelde merking av selve tilsetningsstoffet og premiks, til å bare gjelde selve tilsetningsstoffet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/385
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R0385

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.02.2022
Frist returnering standardskjema: 01.04.2022
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.09.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 228/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 28.01.2022
Høringsfrist: 14.03.2022
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 04.10.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.10.2022

Lenker