Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/272 av 23. februar 2022 om godkjenningen av et praparat av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyr av svinefamilien unntatt avvente smågris og purker, og til hunder (innehaver av godkjenningen: Prosol S.p.A.)

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/272 of 23 February 2022 concerning the authorisation of a preparation of Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 as a feed additive for all suidae other than weaned piglets and sows, and dogs (holder of authorisation: Prosol S.p.A.)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.02.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.03.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder utvidet godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 (Biosprint®) som avlteknisk tilsetningsstoff (middel som stabiliserer tarmfloraen). Preparatet er fra før godkjent for purker (forordning (EU) 2020/1094), melkekyr og hest (forordning (EU) 2020/1096), avvent smågris (forordning (EU) 2020/508), slaktestorfe (forordning (EU) 1059/2013) og mindre drøvtyggerarter for slakt og melkeproduksjon (forordning (EU) 2016/104). Preparatet er nå godkjent for alle grisearter til slakt (unntatt avvent smågris), alle grisearter til avl (unntatt purker) og hund. Avvent smågris og purker er unntatt i denne godkjenningen siden dette tilsetningsstoffet allerede er godkjent for disse dyrekategoriene. Bakteriestammene oppfyller QPS kriteriene (ikke toksisk eller resistent for antibiotika), og EFSA vurderer det som trygt for de omsøkte dyrekategoriene, folkehelse og miljø. Preparatet er vist å ha effekt ved å stabilisere tarmfloraen over foreslåtte minsteinnhold for de omsøkte dyrekategoriene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/272
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R0272

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.02.2022
Frist returnering standardskjema: 01.04.2022
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.09.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 228/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 28.01.2022
Høringsfrist: 14.03.2022
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 04.10.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.10.2022

Lenker