Korrigering av enkelte språkversjoner av teknisk standard for tilsynsrapportering (Supervisory reporting).

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/185 av 10. februar 2022 om korrigering av enkelte språkversjoner av gjennomføringsforordning (EU) 2021/451.

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2022/185 of 10 February 2022 correcting certain language versions of Implementing Regulation (EU) 2021/451 laying down implementing technical standards for the application of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to supervisory reporting of institutions and repealing Implementing Regulation (EU) No 680/2014.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.05.2022

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

De utfyllende bestemmelsene har vært på høring av EBA og er vedtatt av EU-kommisjonen. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for
innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen omfatter korrigeringer av enkelte språkversjoner. Versjonene som ofattes av korrigeringer, er den tsjekkiske og spanske versjonen.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift, dvs. med henvisning til EU-forordningen og de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske foretak og Finanstilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 185/2022
Basis rettsaktnr.: 575/2013
Celexnr.: 32022R0185

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.05.2022
Frist returnering standardskjema: 13.05.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: