Fôrvarer-tilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/54 av 4. januar 2023 om retting av gjennomføringsforordning (EU) 2022/652 med hensyn til godkjenning av ekstrakt av bitterappelsin som tilsetningsstoff i fôr til visse dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/54 of 4 January 2023 correcting Implementing Regulation (EU) 2022/652 concerning the authorisation of bitter orange extract as a feed additive for certain animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.01.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.03.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder korrigering av feil i forordning 2022/652 som godkjenner ekstrakt fra bitterappelsin som aromastoff. I EFSA-vurderingen av dette tilsetningsstoffet konkluderte EFSA at dette tilsetningsstoffet inneholder 10-20% neohesperidin. I godkjenningen er det presisert at ekstrakt fra bitterappelsin ikke kan brukes sammen med tilsetningsstoffet neohesperidindihydrochalkon (NHDC) (godkjent i forordning 2015/264). Næringen har påpekt at selv om neohesperidin og neohesperidindihydrochalkon har ganske like navn er det forskjellige stoffer. Det er derfor ikke nødvendig med forbud mot samtidig bruk av ekstrakt fra bitterappelsin og neohesperidindihydrochalkon. Dette blir nå korrigert.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/54
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32023R0054

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.01.2023
Frist returnering standardskjema: 17.02.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.12.2022
Høringsfrist: 01.02.2023
Frist for gjennomføring:

Lenker