EØS-notatbasen

Vet - endring av sykdomsfri status og utryddelsesprogram MS

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1071 av 1. juni 2023 som endrer vedlegg til forordning (EU) 2021/620 om godkjenning eller tilbaketrekking av sykdomsfri status for visse medlemsland, soner eller segmenter derav når det gjelder visse listeførte sykdommer og godkjenning av utryddelsesprogram for visse listeførte sykdommer

Commission Implementing Regulationz (EU) 2023/1071 of 1 June 2023 amending certain Annexes to Implementing Regulation (EU) 2021/620 as regards the approval or withdrawal of the disease-free status of certain Member States or zones or compartments thereof as regards certain listed diseases and the approval of eradication programmes for certain listed diseases

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.06.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.07.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 er basisforordningen i det nye dyrehelseregelverket i EØS. I artikkel 5 og 9 av denne forordningen gis det bestemmelser om listeføring og kategorisering av dyresykdommer som reguleres av dyrehelseregelverket. De listeførte sykdommene finnes I vedlegg til forordningen. Utfyllende bestemmelser kategorisering av listeførte sykdommer er gitt i forordning (EU) 2018/1882. Artikkel 9 av dyrehelseforordningen sier at sykdommer i kategori B skal være gjenstand for obligatorisk utryddelse, mens sykdommer i kategori C skal være gjenstand for frivillig utryddelse. Videre skal utryddelsesprogrammer for kategori B- og C-sykdommer godkjennes av Kommisjonen. Bestemmelsene sier også at Kommisjonen kan godkjenne sykdomsfri- og ikke-vaksinerende status for sykdommer i kategori A, B og C. Kriteriene for å godkjenne, vedlikeholde, suspendere eller trekke tilbake godkjent sykdomsfri status er gitt i utfyllende forordning (EU) 2020/689. I denne forordningen finnes det også bestemmelser om godkjenning av obligatoriske eller frivillige utryddelsesprogrammer for medlemsland, soner eller segmenter derav. Forordning (EU) 2021/620 listefører medlemsland med godkjent sykdomsfri status og godkjente utryddelsesprogram for de spesifiserte sykdommene.

Rettsakten endrer forordning (EU) 2021/620, endringene kan oppsummeres slik:

 • Brucella abortus, B. melitensis and B. suis hos storfe - vedlegg I, del I og kapittel 1
  • Italia får godkjent sykdomsfri status for provinsen Matera i regionen Basilicata
  • Portugal får godkjent sykdomsfri status for distriktene Santarem og Setubal

 • Brucella abortus, B. melitensis and B. suis hos småfe - vedlegg I, del I og kapittel 2
  • Frankrike får godkjent sykdomsfri status for de oversjøiske regionene Guyane, Guadeloupe, Martinique, Mayotte og Réunion
  • Italia får godkjent sykdomsfri status for provinsene Napoli og Salerno i regionen Campania

 • Mycobacterium tuberculosis komplekset (Mycobacterium bovis, M. caprae and M. tuberculosis) - vedlegg II del I
  • Italia for godkjent sykdomsfri status for provinsen Catanzaro i regionen Calabria, provinsen Napoli i region Campania, i provinsen Barletta-Andria-Trani, Brindisi og Lecce i region Puglia, samt provinsen Nord Est Sardegna i regionen Sardinia
  • Spania får godkjent sykdomsfri status for provinsen Burgos, León og Valladolid i den autonome regionen Castilla y León

 • Enzootisk bovin leukose (EBL) - vedlegg IV, del I
  • Portugal får godkjent sykdomsfri status for distriktet Porto

 • Infeksiøs bovin rhinotracheitt/infeksiøs pustuær vulvovaginitt (IBR/IPV) - vedlegg V, del II
  • Slovakia får godkjent utrddelsesprogram for regionene Bratislava, Košice, Prešov, Trnava og Žilina

 • Infeksjon med Aujeszky’s disease virus (ADV) - vedlegg VI, del I
  • Polen får godkjent sykdomsfri status for alle regioner med godkjent utryddelsesprogram i vedlegg VI, del II

 • Bovin viral diare (BVD) - vedlegg VII, del I
  • Tyskland får godkjent sykdomsfri status for regionene Augsburg og Ostallgäu i regierungbezirk Schwaben i bundesland Bayern
  • Tyskland får godkjent sykdomsfri status for regierungbezirkene Oberfranken, Oberpfalz, Mittelfranken og Unterfranken i bundesland Bayern

 • Infeksjon med rabies virus - vedlegg III, del I og II
  • Slovakia får trukket tilbake sykdomsfri status for regionen of Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidnik og Vranov nad Topl’ou in kraj Prešovský og regionene of Michalovce, Sobrance og Trebišov in kraj Košický grunnet sykdomsutbrudd
  • Slovakia får samtidig godkjent utryddelsesprogram for disse regionene 

 • Infeksjon med blåtungevirus (serotypes 1-24) - vedlegg VIII, del I og II
  • Belgia får godkjent sykdomsfri status for hele landet
  • Tyskland får godkjent sykdomsfri status for distriktene Bernkastel-Wittlich, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Trier, Trier-Saarburg og Vulkaneifel i bundesland Rheinland-Pfalz
  • Spania får trukket tilbake sykdomsfri status for provinsene Ourense og Pontevedra i den autonome regionen Galicia, samt de omkringliggende distriktene Sarria, Chantada og Terra de Lemos-Quiroga i provinsen Lugo og districtene Alcañices og Puebla de Sanabria i provinsen Zamora i den autonome regionen Castilla y León
  • Spania får godkjent utryddelsesprogram for provinsene Ourense og Pontevedra, flere distrikter i provinesen Lugo i den autonome regionen Galicia, flere distrikter i provinsen Toledo i den autonome regionen Castilla-La Mancha, provinsen Salamanca, flere distrikter i provinsene Avila og Zamora i den autonome regionen Castilla y Leon og flere distrikter i den autonome regionen Madrid

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) 2021/620 som endres av rettsakten er gjennomført i § 6 av dyrehelseovervåkningsforskriften. Gjennomføring av rettsakten vil derfor kreve en endring av denne forskriften.

Mattilsynet vurderer at ordinær høring av denne endringen er åpenbart unødvendig etter forvaltningslovens § 37 og vil derfor unnlate høring av forskriftsendringen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2023/1071
Basis rettsaktnr.: 2021/620
Celexnr.: 32023R1071

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.05.2023
Frist returnering standardskjema: 30.06.2023
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.10.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 249/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 30.10.2023
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 01.11.2023

Lenker