Anerkjennelse av organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip (2022)

Liste over organisasjoner som er anerkjent i henhold til europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 391/2009 av 23. april 2009 om felles regler og standarder for organisasjoner for inspeksjon og kontroll av skip

List of organisations recognised on the basis of Regulation (EC) No 391/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on common rules and standards for ship inspection and survey organisations (2022/C 466/07)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.11.2023

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Listen over godkjente klasseselskap fikk anvendelse i EU 7. desember 2022.

Sammendrag av innhold

I henhold til direktiv 94/57/EF med senere endringer, og nå gjennom 391/2009 og 2009/15 er det Kommisjonen som godkjenner klasseselskap. Denne publikasjonen er en liste over de klasseselskapene som per 7. desember 2022 er godkjent med grunnlag i forordning 391/2009.

Listen over godkjente klasseselskap fra 2022 omfatter 11 organisasjoner/selskap:

American Bureau of Shipping (ABS)

Bureau Veritas SA (BV)

China Classification Society (CCS)

Croatian Register of Shipping (CRS)

DNV AS (DNV)

Indian Register of Shipping (IRS)

Korean Register (KR)

Lloyd's Register Group LTD (LR)

Nippon Kaiji Kyokai General Incorporated Foundation (ClassNK)

Polish Register of Shipping (PRS)

RINA Services S.p.A. (RINA)

Merknader
Rettslige konsekvenser

Listen over godkjente klasseselskap vil ikke gjennomføres i norsk regelverk og har ingen rettslige konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Listen har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering

I henhold til direktiv 94/57/EF med senere endringer, og nå gjennom 391/2009 og 2009/15 er det Kommisjonen som godkjenner klasseselskap. Godkjenningen skjer i form av en beslutning som publiseres i Official Journal. EFTA landene har besluttet at disse beslutningene skal innlemmes i EØS avtalen. Dette gjelder både tidligere beslutninger og fremtidige, samt oversiktslisten av godkjente klasselskap som publiseres. Dette gjelder selv om 391/2009 og 2009/15 enda ikke er inntatt i EØS-avtalen. 

Listen over godkjente klasseselskap, som dette notatet gjelder, omfatter 11 organisasjoner. 

Listen er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Annet
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 52022XC1207(01)
Basis rettsaktnr.: (EC) 391/2009
Celexnr.: 52022XC1207(01)

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.11.2023
Frist returnering standardskjema: 02.11.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker