Forordning som endrer fransk språkversjon av (EU) 2023/1768

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2024/1473 som korrigerer fransk språkversjon av delegert forordning (EU) nr. 2023/1768 om fastsettelse av detaljerte regler for sertifisering og erklæring av lufttrafikkstyrings-/flynavigasjonstjenestesystemer og -komponenter

Commission Delegated Regulation (EU) 2024/1473 correcting the French language version of Delegated Regulation (EU) 2023/1768 laying down detailed rules for the certification and declaration of air traffic management/air navigation services systems and air traffic management/air navigation services constituents

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 12.03.2024

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forordningen er vedtatt av kommisjonen 20. februar 2024. Forordningen ble publisert i Official Journal 24. mai 2024, og trer i kraft fra 13. juni 2024. Saken er nå til behandling hos EFTA for inkorporering av forordningen i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen retter opp oversettelsesfeil i fransk språkutgave av forordning (EU) nr. 2023/1768.
 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen må inkorporeres i EØS-avtalen. Forordningen behøver imidlertid ikke gjennomføres i norsk rett.

Forordningen vil ikke bli gjennomført i Norge og får derfor ingen rettslige konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter og private aktører. 

Sakkyndige instansers merknader

Luftfartstilsynet finner at forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norske myndigheter har ikke innvendinger til at forordningen inkorporeres i EØS-avtalen.

Luftfartstilsynet finner forordningen EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: (EU) 2024/1473
Celexnr.: 32024R1473

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker