Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 8841-8860 av 9173 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Vet - KSP Romania

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 21.03.2007
  Celexnr.: 32006D0779

  Kommisjonsvedtak 2006/779/EF av 14. november 2006 om midlertidige dyrehelsemessige beskyttelsestiltak for bekjemping av klassisk svinepest i Romania(meddelt under nummer K(2006) 5387)...

 • Vet - AI

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 19.03.2007
  Celexnr.: 32007D0128

  Kommisjonsvedtak 2007/128/EF av 20. februar 2007 som endrer vedtak 2006/415/EF om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 hos fjørfe i Ungarn og Det forente kongeriket (UK) (notifisert ved dokument nummer C(2007) 510) ...

 • Fôr - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 16.03.2007
  Celexnr.: 32006R0492

  Kommisjonsforodning (EF) nr. 492/2006 av 27. mars 2006 om midlertidig og varig godkjenning av visse tilsetningsstoffer til fôrvarer...

 • Fôrvarer - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 16.03.2007
  Celexnr.: 32006R0545

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 545/2006 av 31. mars 2006 om endring av forordning (EF) nr. 1464/2004 når det gjelder vilkårene for godkjenning av fôrtilsetningsstoffet "Monteban", som tilhører gruppen koksidiostatika og andre medisinske stoffer...

 • Fôrvarer - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 16.03.2007
  Celexnr.: 32006R0479

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 479/2006 av 23. mars 2006 om godkjenning av visse tilsetningsstoffer som tilhører gruppen sammensatte sporstoffer...

 • Vet - embryoinnsamlingsgrupper

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 14.03.2007
  Celexnr.: 32006D0614

  Kommisjonsvedtak 2006/614/EF av 13. september 2006 som endrer vedtak 92/452/EF når det gjelder visse embryoinnsamlings- og -produksjonsgrupper i USA...

 • AI - Vet

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 07.03.2007
  Celexnr.: 32007D0079

  Kommisjonsvedtak 2007/79/EF av 31. Januar 2007 som endrer vedtak 2006/415/EF om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 hos fjørfe i Ungarn (notifisert ved dokument nummer C(2007) 325) ...

 • Vet - embryoinnsamlingsgrupper

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 01.03.2007
  Celexnr.: 32007D0122

  Kommisjonsvedtak 2007/122/EF av 20. februar 2007 som endrer vedtak 92/452/EF når det gjelder visse embryoinnsamlings- og -produksjonsgrupper i Amerikas forente stater...

 • regnskapsskjemaforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 27.02.2007
  Celexnr.: 32006R0851 Basis rettsaktnr.: 1108/1970

  Komisjonens forordning (EF) Nr. 851/2006 av 9. juni 2006 om fastleggelsen av innholdet av de ulike postene i regnskapsskjemaene i cedlegg I til Rådets forordning (EØF) nr. 1108/70...

 • AI - vet

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 22.02.2007
  Celexnr.: 32006D0521

  Kommisjonsvedtak 2006/521/EF av 25. juli 2006 som endrer vedtak 2005/692/EF, 2005/733/EF og 2006/7/EF angående visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa (notifisert under dokument nummer C(2006) 3302)...

 • flerårlig budsjett for EMSA

  EØS-posisjonsnotat 21.02.2007
  Celexnr.: 32006R1891 KOM-nr.: KOM(2005)210 Basis rettsaktnr.: 2002/1406

  Rådets og Parlamentets forordning om flerårlig budsjett for oljeforurensingstiltak i EMSA ...

 • Kommisjonsforordning (EF) nr. 627/2006 som gjennomfører parlament- og rådsforordning (EF) nr. 2065/2003 med hensyn på kvalitetskriterier for validerte analytiske metoder for prøvetaking, identifisering og karakterisering av primære røykprodukter....

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 19.02.2007
  Celexnr.: 32006R0627 Basis rettsaktnr.: 2065/2003

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 627/2006 som gjennomfører parlament- og rådsforordning (EF) nr. 2065/2003 med hensyn på kvalitetskriterier for validerte analytiske metoder for prøvetaking, identifisering og karakterisering av primære røykprodukter....

 • Kommisjonsvedtak 2006/252/EF av 27. mars 2006 som endrer vedtak 1999/217/EF som er et register over aromastoffer brukt i eller på mat....

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 19.02.2007
  Celexnr.: 32006D0252 KOM-nr.: KOM(2006)899 Basis rettsaktnr.: 1999/217/EF

  Kommisjonsvedtak 2006/252/EF av 27. mars 2006 som endrer vedtak 1999/217/EF som er et register over aromastoffer brukt i eller på mat....

 • AI - vet

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 15.02.2007
  Celexnr.: 32007D0099

  Kommisjonsvedtak 2007/99/EF av 14. februar 2007 som endrer vedtak 2005/692/EF om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa i Sør-Korea (notifisert under dokument nummer C(2007) 410)...

 • AI vet

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 07.02.2007
  Celexnr.: 32007D0083

  Kommisjonsvedtak 2007/83/EF av 5. februar 2007 som endrer vedtak 2006/415/EF om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 hos fjørfe i Storbritannia (notifisert ved dokument nummer C(2007) 404)...

 • Spørreskjema ifm IPPC-direktivet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 19.01.2007
  Celexnr.: 32006D0194

  Kommisjonsbeslutning 2006/194/EF om spørreskjema vedrørende Rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forebygging og begrensning av forurensning (IPPC)...

 • Vet-AI

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 19.01.2007
  Celexnr.: 32007D0021

  Kommisjonsvedtak 2007/21/EF av 22. desember 2006 om endring av vedtak 2005/760/EF om særskilte beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa og import av andre fugler enn fjørfe til EU (notifisert ved K(2006) 6969) (1) ...

 • Vet - kjæledyr

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 19.01.2007
  Celexnr.: 32006R1467

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1467/2006 av 4 oktober om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003 når det gjelder listen over land og territorier ...

 • Vet - beskyttelsestiltak fisk - Brazil

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 15.01.2007
  Celexnr.: 32006D0698

  Kommisjonsvedtak 2006/698/EF av 16 oktober 2006 om beskyttelstiltak mot fiskeprodukter importert fra Brasil for humant konsum (notifisert under dokument nummer C(2006) 4819)...

 • Vet - gjeninnførsel

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 11.01.2007
  Celexnr.: 32005D0943

  Kommisjonsvedtak 2005/943/EF av 21. desember 2005 om endring av vedtak 93/195/EØF om dyrehelsemssige vilkår og veterinarærattester for tilbakeførsel av registrerte hester etter midlertidig eksport for deltakelse i løp, konkurranser eller kulturelle arrangementer...