Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 8861-8880 av 9173 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • kvalitetsdirektivet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger og Helse 04.01.2007
  Celexnr.: 32005L0062 Basis rettsaktnr.: 2002/98/EF

  32005 L 0062 Kommisjonsdirektiv 2005/62/EF av 30. september 2005 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/98/EF når det gjelder standarder og spesifikasjoner for etablering av et kvalitetssystem for blodbanker...

 • sporbarhets/hemovigilansdirektivet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger og Helse 04.01.2007
  Celexnr.: 32005L0061 Basis rettsaktnr.: 2002/98/EF

  32005 L 0061 Kommisjonsdirektiv 2005/61/EF av 30. september 2005 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/98/EF når det gjelder krav til sporbarhet og melding om alvorlige uønskede hendelser og bivirkninger...

 • Vet - gjeninnførsel

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 04.01.2007
  Celexnr.: 32005D0605

  Kommisjonsvedtak 2005/605/EF av 4. august 2005 om endring av vedtak 93/195/EØF om dyrehelsemessige krav og veterinærattester for tilbakeførsel av registrerte hester til løp, konkurranser eller kulturelle arrangementer etter midlertidig eksport...

 • Vet - gjeninnførsel hest

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 03.01.2007
  Celexnr.: 32006D0542

  Kommisjonsvedtak 2006/542/EF av 2. august 2006 om endring av vedtak 93/195/EØF om dyrehelsemessige krav og veterinærattester ved gjeninnførsel av registrerte hester til løp, konkurranser og kulturelle begivenheter etter midlertidig eksport...

 • Vet - gjeninnførsel

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 03.01.2007
  Celexnr.: 32005D0771

  Kommisjonsvedtak 2005/771/EF av 3. november 2005 om endring av vedtak 93/195/EØF om dyrehelsemessige vilkår og veterinærattester for tilbakeførsel av registrerte hester etter midlertidig utførsel for deltakelse i løp, konkurranse og kulturelle arrangementer...

 • Vet - SVD-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 03.01.2007
  Celexnr.: 32005D0779

  Kommisjonsvedtak 2005/779/EF av 8. november 2005 om dyrehelsemessige bekyttelsestiltak mot swine vesicular disease i Italia...

 • Vet - kjæledyr

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 03.01.2007
  Celexnr.: 32005R0425

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 425/2005 av 15. mars 2005 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003 når det gjelder liste over land og territorier...

 • Endring av direktivet om næringsmidler til bruk ve

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 02.01.2007
  Celexnr.: 32006L0034 Basis rettsaktnr.: 2001/15/EF

  Kommisjonsdirektiv 2006/34/EF av 21. mars 2006 som endrer vedlegget til direktiv 2001/15/EF når det gjelder inkludering av visse substanser ...

 • Såvarer - floghavre

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 22.12.2006
  Celexnr.: 32006L0047

  Kommisjonsdirektiv 2006/47/EF av 23. mai 2006 om fastsettelse av særlige krav som gjelder for innhold av Avena fatua i såkorn (kodifisert (sammenfattet) utgave)...

 • Såvarer - prosedyre omsetning lav spireevne

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 22.12.2006
  Celexnr.: 32006R0217

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 217/2006 av 8. februar 2006 om gjennomføringsbestemmelser til rådsdirektivene 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF og 2002/57/EF når det gjelder godkjenning av at medlemsstatene midlertidig kan tillate omsetning av såvarer som ikke oppfyller kravene med hen...

 • Såvarer - vekt såkornpartier

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 22.12.2006
  Celexnr.: 32006L0055

  Kommisjonsdirektiv 2006/55/EF av 12. juni 2006 om endring av vedlegg III til rådsdirektiv 66/402/EØF når det gjelder maksimumsvekt på såkornpartier...

 • Vet - embryoinnsamlingsgrupper

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 14.12.2006
  Celexnr.: 32006D0925

  Kommisjonsvedtak 2006/925/EF av 13. desember 2006 som endrer vedtak 92/452/EF når det gjelder visse embryoinnsamlings- og -produksjonsgrupper i Canada, New Zealand og Amerikas forente stater...

 • Klasser for brannegenskaper for tak og taktekninge

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 07.12.2006
  Celexnr.: 32005D0823

  EU-Kommisjonens vedtak 2005/823/EF AV 22.november 2005 om gjennomføring av rådsdirektiv 89/106/EØF vedrørende endring av tidligere beslutning 2001/671/EF om klasser for brannegenskaper for tak og taktekninger...

 • Metallplatebelagte sandwichelementer til bruk i ta

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 04.12.2006
  Celexnr.: 32006D0600

  EU-Kommisjonens vedtak 2006/600/EF av 4. september 2006 vedr klassifisering av produkter til byggverk for branntekniske egenskaper...

 • VET - Poultry

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 29.11.2006
  Celexnr.: 32006D0605

  Kommisjonsvedtak 2006/605/EF av 6 september 2006 om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med handel med fjørfe for oppbygging av stammer av fjørfevilt (notifisert under dokumentnummer C(2006) 3940)...

 • Svovel i marine drivstoff

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 28.11.2006
  Celexnr.: 32005L0033 KOM-nr.: KOM(2003)476Final Basis rettsaktnr.: 1999/32/EF

  Europaparlements- og Ministerrådsdirektiv 2005/33/EC til endring av Rådsdirektiv 1999/32/EF hva gjelder innhold av svovel i marine drivstoff ...

 • Vet - lister import levende fisk

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 27.11.2006
  Celexnr.: 32006D0680

  Kommisjonsvedtak 2006/680/EF av 6. oktober 2006 om endring av vedtak 2003/858/EF vedrørede listen av områder hvor import av visse typer av levende fisk, deres egg og melke tiltenkt oppdrett i EU er godkjent (notifisert under dokument nummer C(2006) 4361)...

 • Tjenester av allmenn økonomisk interesse

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Offentlig støtte 27.11.2006
  Celexnr.: 32005D0842

  Tjenester av allmenn økonomisk interesse og forholdet til statsstøttereglene: Vilkår for at kompensasjon skal kunne gis uten notifikasjon...

 • Plantevermiddelrester

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 08.11.2006
  Celexnr.: 32006L0004

  Kommisjonsdirektiv 2006/4/EF av 26. januar 2006 som endrer vedleggende til rådsdirektivene 86/362/EØF og 90/642/EØF når det gjelder grenseverdier for restmengder av karbofuran. ...

 • Plantevernmiddelrester

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 08.11.2006
  Celexnr.: 32006L0009

  Kommisjonsdirektiv 2006/9/EF av 23. januar 2006 som endrer Rådsdirektiv 90/642/EØF når det gjelder maksimalgrenseverdier for dikvat....