Tilrådning 31. august 2012 om utelukkelse av selskapene The Babcock & Wilcox Co. og Jacobs Engineering Group Inc.

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver:

 

Selskapene ble tilrådet utelukket på grunnlag av kjernevåpenproduksjon.

Les tilrådningen her