Tilrådning 15. mai 2007 om utelukkelse av selskapene Rheinmetall AG og Hanwha Corp

 

Selskapene tilrådes utelukket på grunnlag av produksjon av klasevåpen.

Åpne tilrådningen som pdf

 

Det er avgitt en ny tilrådning den 5. september 2007, hvor Etikkrådet anser at grunnlaget for tilrådning om utelukkelse av selskapet Rheninmetall AG ikke lenger er til stede.