Tilrådning 16. juni 2005 om uttrekk fra virksomheter som er involvert i produksjon av klasevåpen

Åpne som PDF: Tilrådning om uttrekk - klasevåpenprodusenter

(EADS er ikke lenger involvert i produksjon av klasevåpen, og dermed faller dette bort som begrunnelse for at selskapet utelukkes fra investeringer. Se ny tilråding om EADS fra Etikkrådet av 18. april 2006)

 

Til toppen