Forsiden

Begrunnelse for endringer fra 17. mars 2021 – forlengelse og heving av tiltak for seks kommuner i Vestfold og Telemark

Regionale tiltak iverksatt 5. mars for kommunene Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg ble forlenget og delvis forsterket til og med 6. april. Alle seks kommunene fikk tiltaksnivå A (særlig høyt tiltaksnivå).

Nyhetssak 16. mars 2021:

Begrunnelse

Regjeringen vedtok forskriftsendringene i tråd med anmodning fra kommunene og anbefaling fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Se etatenes anbefaling for begrunnelse.

Etatenes anbefalinger:

Forskrift: