Koronasituasjonen: Informasjon om karantenehotell

For å begrense importsmitte innførte regjeringen 5. november 2020 en ordning med karantenehotell fra 9. november 2020. Nærmere informasjon om hvem som har plikt til å være på karantenehotell og hvordan et karantenehotell drives er regulert i et nytt rundskriv som du finner i menyen til høyre.

Ordningen med karantenehotell innebærer ingen endringer om hvem som skal være i innreisekarantene. Karantenetiden er fortsatt 10 døgn etter innreise. 

Det er krav om at personer som er i innreisekarantene skal oppholde seg på et karantenehotell i karantenetiden på ti dager. Dette gjelder også for norske statsborgere.

Det er tre viktige unntak:

  • De som er bosatt i eller eier bolig i Norge, og som oppholder seg i boligen eller på annet egnet oppholdssted.
    • Som bosatte regnes de som er folkeregistrerte som bosatt og de som har levert skjema for flyttemelding på skattekontoret i forbindelse med fysisk ID-kontroll.
    • Utenlandsstudenter, som før studiene var bosatt i Norge, vil ofte fortsatt være folkeregistrert i Norge under studietiden. De anses da også som bosatt i Norge og kan være i karantene på et egnet sted, for eksempel hjemme hos foreldrene sine. Heller ikke norske studenter som studerer i et annet nordisk land trenger å bo på karantenehotell selv om de har vært nødt til å melde flytting til studielandet.
  • De som har kommet til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og har en arbeids- eller oppdragsgiver som har sørget for et egnet oppholdssted med enerom i karantenetiden.
  • Asylsøkere og overføringsflyktninger som har egne ordninger.

Bosatt

Med «bosatt i Norge» menes personer som er folkeregistrert som bosatt i Norge eller har meldt flytting til Norge i Folkeregisteret. Det må kunne dokumenteres ved innreise at man er bosatt i Norge. Dette kan eksempelvis gjøres ved å vise til opplysninger om registrert bosted hos Skatteetaten.

Eie bolig

Eier man bolig i Norge må man kunne dokumentere det ved innreise. Bolig omfatter også fritidseiendommer som hytte, men ikke campingvogner og båter. Det er ikke tilstrekkelig at man leier bolig. For personer i samme husstand som reiser sammen, for eksempel ektefeller eller samboere og barn, er det tilstrekkelig at minst én av de reisende eier en bolig i Norge.

Arbeid

Det kreves dokumentasjon både for at man skal utføre arbeid eller oppdrag og at arbeids- eller oppdragsgiver har sørget for egnet oppholdssted med enerom. Dette kan for eksempel være en arbeids- eller oppdragsavtale og erklæring fra arbeidsgiver om innkvarteringen.

Svalbard

Personer som er bosatt på Svalbard, og som ikke kan dokumentere egnet oppholdssted på fastlandet skal oppholde seg på karantenehotell.

Mindreårig barn

Mindreårige barn som reiser alene, og som ikke er dekket av disse unntakene, eller unntaket nevnt under for barn som reiser for å ha samvær med sine foreldre, skal ha mulighet til å ha omsorgspersoner til stede på karantenehotellet.

Karantenehotell

Ved ankomst til Norge informerer politiet om plikten til å oppholde seg på karantenehotell.

Om man blir fraktet til karantenehotellet, vil variere fra sted til sted. Noen kommuner organiserer transport, andre ikke. Man kan bruke offentlig transport fra flyplass, havn eller grenseovergang til hotellet. Smittevernreglene skal følges.

Dersom du ønsker å gjennomføre karantenen på et karantenehotell i en annen kommune, skal det være anledning til det. Forutsetningen er at det er etablert karantenehotell i kommunen, og at det er kapasitet på det aktuelle karantenehotellet.

Karantenehotellordningen er en ordning som bestemmer hvor karantenen tilbringes, men det innebærer ikke at man isoleres på hotellet:

De som bor på karantenehotell kan oppholde seg utenfor hotellet så fremst de unngår nærkontakt med andre enn dem de eventuelt bor sammen med. Det vil si man fritt kan gå på tur og bevege seg der det er lite mennesker. Dersom man ikke har andre alternativer, kan man gå på butikk og apotek, så lenge smittevernreglene følges.

De som er i karantene, kan imidertid ikke være på en arbeidsplass der også andre oppholder seg, eller på skole eller i barnehage. Det er heller ikke tillatt å bruke offentlig transport annet enn fra innreisepunktet og til karantenehotellet. De som velger å forlate Norge i karantenetiden, kan benytte offentlig transport under utreisen og de som er over 12 år, skal bruke munnbind.

Personer som er på hotellet må betale en egenandel for oppholdet. Egenandelen er på 500 kroner per døgn for privatpersoner og 1 500 kroner per døgn for arbeidsgivere. Barn under ti år som bor på samme rom som sin foresatt er unntatt egenandel, mens barn i alderen 10-18 år belastes med halv egenandel, altså 250,-. Resten av utgiftene vil bli dekket av kommunene, som igjen får det dekket av staten.

Personene som oppholder seg på karantenehotellet skal få mulighet til å teste seg for covid-19. Selv om man tester negativt under karanteneperioden, blir ikke karantenetiden forkortet.

Ved observert brudd på karanteneplikten kontaktes politiet som vil vurdere eventuell strafferettslig forfølging.

Grupper helt unntatt fra innreisekarantene både i arbeidstiden og på fritiden:

  • Personer som kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19.
  • Personer som kommer til Norge for å gjennomføre avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn. Tilsvarende gjelder de som kommer tilbake til Norge etter å ha gjennomført samvær i utlandet.
  • Personer som norske statlige myndigheter har invitert av utenrikspolitisk viktige grunner.

Informasjon fra Helsedirektoratet (på flere språk) til reisende som ankommer Norge (covid-19) 

Om testkravet (Helsenorge)

Om karantenehotell (Helse Norge)