Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Koronasituasjonen: Spørsmål og svar om smittevernfaglig drift av enkelte virksomheter

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om smittevernfaglig drift for serveringssteder, treningssenter, svømmehaller og badeland og fornøyelsesparker.

Serveringssteder

Hva gjelder for serveringssteder?

Påbudet om å holde serveringssteder som ikke serverer mat stengt ble opphevet fra 1. juni. Det betyr at alle serveringssteder kan holde åpent, også puber, barer, nattklubber og lignende.

Vilkårene for å kunne holde åpent er at driften er smittevernfaglig forsvarlig. Det innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.

Ved serveringssteder som har skjenkebevilling stilles det også krav om bordservering av alkohol og sitteplasser for alle gjester. Det innebærer at det er tillatt med blant annet buffet og at kunder selv kan bringe mat fra disk til bordene. Med serveringssteder siktes det til virksomheter som er omfattet av serveringsloven § 2.

Hvorfor skal servering av alkohol skje ved bordservering og hvorfor skal det være sitteplasser til alle gjester ved serveringssteder som har skjenkebevilling?

Både likebehandling og smittevernhensyn begrunner at vi knytter kravet om bordservering og sitteplasser til de stedene hvor det serveres alkohol. Man beveger seg normalt mest på steder som serverer alkohol. Med bordservering og sitteplasser blir det mindre sirkulasjon av gjester og det blir enklere for betjeningen å følge opp smittevernet. Det er også ønskelig å likebehandle serveringsstedene og gjøre det lett å forstå hvem kravene gjelder for. 

Er det spiseplikt på serveringsstedene?

Nei. Forskriften regulerer ikke dette. Fra 1. juni kunne også serveringssteder som ikke serverer mat kan holde åpent.

Er det tillatt for serveringssteder å få levert mat til serveringsstedet eller sette opp foodtrucker?

Ja. Forskriften regulerer ikke dette.

Er det noen begrensning i antall personer som kan være til stede på et spisested?

Ja. Virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand. Den generelle anbefalingen om maksimalt 20 personer i grupper gjelder også.

Det enkelte serveringssted må vurdere hvor mange gjester stedet har kapasitet til å motta, og likevel være i stand til overholde avstandskrav og gode smitteverntiltak.

Treningssentre

Hvilke smittevernregler må treningssentrene forholde seg til?

Forskriften stiller krav om at treningssentrene skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til andre personer enn sine nærmeste (dvs. husstandsmedlemmer eller andre nære kontakter, f.eks kjærester som ikke bor sammen). Det er også krav om rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt. Folkehelseinstituttet har bistått bransjen med å utarbeide en bransjestandard som beskriver hvordan treningssentrene skal innrettes for å sikre smittevernfaglig forsvarlig drift.

FHI anbefaler:

* Det skal alltid kunne holdes minst 1 meters avstand inne på treningssentrene, men i fellesøkter med hard fysisk aktivitet og dermed økt utånding som vil øke risiko for dråpesmitte skal det være 2 meter mellom deltakerne.

* Forsterket hygiene på hyppig brukte kontaktpunkter.

* Håndvask/ hånddesinfeksjon lett tilgjengelig. Håndhygiene bør utføres mellom hvert treningsapparat/stasjon/felles utstyr, og før og etter sal aktiviteter.

* Sentrene bør lage en oversikt/plan over maksimalt antall personer som kan være samtidig på senteret gitt gjeldende avstandskrav, tilgang på garderober, toaletter og dusjfasiliteter.

* Streng begrensing på antall deltakere som kan være i lokalet samtidig og tilstrekkelig antall ansatte til å påse at det ikke er for mange tilstede og at avstandsoppfordringen holdes. Det må unngås kø ved inngang/resepsjon, toaletter, garderober og ved de ulike apparatene/stasjonene.

* Garderober og dusjanlegg: Minst 1 meter avstand mellom garderobeskap som er i bruk og i fellesdusjer.

* Digital påmelding som kan gjøre eventuell smittesporing enklere.

* Smittevernråd må kommuniseres tydelig til både brukere og ansatte – både på nett og i lokalene.

Må ubemannede treningssentre sørge for bemanning?

Ubemannede treningssentre må sikre at kravene til avstand og begrensingen på antall personer tilstede samtidig blir fulgt, samt at alle hygieneråd og råd om forsterket renhold følges. I mange tilfeller vil det kreve tilstedeværelse av ansatte.

Kan det benyttes garderober på treningssentre og badeland/svømmehaller?

Ja, forbudet som har vært mot bruk av garderober i idrettshaller bortfaller. På badeland og i svømmehaller er det helt nødvendig å dusje.

Vil det være trygt å benytte garderober og dusjanlegg?

Alle treningssentre, svømmehaller og badeland må sørge for at garderober og fellesdusjer driftes på en måte som reduserer risikoen for smitte betydelig, det betyr å opprettholde avstand også der og sørge for forsterket renhold.

Fornøyelsesparker

Hvordan skal man hindre at smitten spres i fornøyelsesparker når flere mennesker tar på de samme flatene, og det samles flere enn 50 personer?

Fornøyelsesparkene må drive smittevernfaglig forsvarlig når de åpner igjen. De må sørge for at det er mulig for de som er til stede å holde 1 meters avstand til personer

i annen husstand. Det må derfor ikke slippes inn så mange personer at det i praksis ikke er mulig.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet retningslinjer for smittevernfaglig forsvarlig drift. Bransjen og den enkelte fornøyelsespark bygger videre på dette når de utformer sine egne rutiner.

Hva gjelder for arrangementer i fornøyelsesparken?

Det kan ikke gjennomføres arrangementer som samler mer enn 200 personer i parkene (konserter, forestillinger osv.), men det totale antall besøkende i parken reguleres ikke. Kravet om at personer skal kunne holde minst 1 meter avstand til personer som ikke er i samme husstand gjelder både for gjestene i parken og for deltakerne på et arrangement i parken.

Svømmehaller og badeland

Hva gjelder for svømmehaller, badeland og lignende?

Fra 15. juni åpnes det for generell adgang for publikum til svømmehaller, badeland, spa-anlegg og lignende.

Det skal drives smittevernfaglig forsvarlig. Det innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.

Hvor mange personer kan oppholde seg i svømmehaller/badeland samtidig?

Det er ikke regulert noe øvre antall for hvor mange personer som kan være i en svømmehall eller badeland samtidig. Svømmehallene skal likevel etter forskriften sørge for at det er mulig for de som er til stede å holde 1 meters avstand til personer i annen husstand. Det må derfor ikke slippes inn så mange personer at det i praksis ikke er mulig.

Folkehelseinstituttet anbefaler at ledelsen av badeland/svømmehaller lager en oversikt over hvor mange personer som kan være tilstede samtidig, med tanke på størrelsen på anlegget, garderober, fellesdusj og toaletter.

Dersom det er et svømmestevne, anses dette som et arrangement der det ikke kan være flere enn 200 personer til stede.

Må en holde 1 meter avstand i svømmehaller/badeland?

Ja, det er en generell anbefaling om å holde minst 1 meter avstand, men det kan være vanskelig å praktisere. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor at det tilrettelegges for å sikre tilstrekkelig avstand mellom familiegrupper og at ledelsen av badeland/svømmehaller lager en oversikt over hvor mange personer som kan være tilstede samtidig, med tanke på størrelsen på anlegget, garderober, fellesdusj og toaletter. Det anbefales også avstandsmerking før rutsjebaner, stupebrett o.l, og forsterket vakthold ved rutsjebaner og andre områder som er utsatt for kø.

Anlegg som har matservering, kafe, kiosk skal følge reglene om minst 1 meter avstand, samt ha forsterket hygiene.