Ny samarbeidsavtale

Ny mal for samarbeidsavtale mellom den enkelte IA-virksomhet og NAV arbeidslivssenter er nå klar for å bli tatt i bruk.

Samarbeidsavtalen er justert og oppdatert i tråd med enigheten i ny IA-avtale og protokoll av 24. februar 2010. Samarbeidsavtalen vil bli sendt til NAV arbeidslivsentrene og lagt ut på myndighetenes og hovedorganisasjonens nettsider.

Det vil bli gitt nærmere informasjon om tidspunkt for inngåelse av nye samarbeidsavtaler i virksomhetene. Den enkelte virksomhet bør likevel starte med videreutviklingen av sitt IA-arbeid i tråd med føringene i ny IA-avtale og protokoll av 24. februar 2010 selv om ikke ny samarbeidsavtale er inngått.

Last ned: