Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Hva betyr brexit for britiske statsborgere som oppholder seg i Norge?

Informasjon til britiske statsborgere og deres familiemedlemmer som bor i Norge.

Informasjonen vil bli oppdatert regelmessig

Storbritannia har gått ut av EU. Britiske statsborgere er ikke lenger EU-borgere, og det britiske EØS-medlemskapet har opphørt. I en overgangsperiode blir likevel det meste som før.

Ved midnatt 31. januar 2020 forlot Storbritannia Den europeiske union. Dette skjedde med en avtale mellom EU og Storbritannia som omfatter en overgangsperiode. Overgangsperioden gjelder til og med 31. desember 2020, med mulighet for forlengelse. En egen norsk lov sørger for at det også blir en overgangsperiode i Norge. I overgangsperioden vil Storbritannia behandles som om landet fortsatt var medlem av EU og EØS.

EØS-avtalens bestemmelser om fri bevegelighet vil dermed fortsatt gjelde. Det blir med andre ord ingen endring i rettighetene til britiske borgere og deres familiemedlemmer i Norge i overgangsperioden.

Norge har sammen med de andre EØS/Efta-statene inngått en avtale med Storbritannia for blant annet å sikre rettighetene for britiske borgere og deres familiemedlemmer som bor i Norge, og tilsvarende for EØS/Efta-borgere i Storbritannia. Avtalen speiler utmeldelsesavtalen mellom EU og Storbritannia. Avtalen skal blant annet sikre at britiske statsborgere som ved utløpet av overgangsperioden har oppholdsrett i EØS/Efta-statene som følge av reglene om fri bevegelighet, fortsatt skal ha rett til å bo og arbeide i EØS/Efta-statene.

Omfattende informasjon om Norge og brexit finnes på regjeringens nettsider. Britiske myndigheter har egen informasjon til britiske borgere i Norge på sine nettsider.

Dersom du som britisk statsborger, eller som medlem av familien til en britisk statsborger, ikke har registreringsbevis (utstedes til EU/EØS-borgere) eller oppholdskort (utstedes til tredjelandsborgere) og ennå ikke har levert søknad om det, må du være oppmerksom på at du har plikt til å registrere deg dersom du oppholder deg i Norge i mer enn tre måneder. Mer utfyllende informasjon kan du finne her.

Storbritannia har forlatt EU. Konsekvenser for briter i Norge

I desember 2018 ble Norge sammen med de andre EØS/Efta-statene enige med Storbritannia om en avtale som viderefører rettighetene som følger av EØS-regelverket. Avtalen speiler utmeldelsesavtalen mellom EU og Storbritannia. 

Del II i avtalen mellom EØS/Efta-statene og Storbritannia omhandler borgernes rettigheter og trer i kraft etter utløpet av overgangsperioden.

Avtalen gir, på nærmere vilkår, rett til fortsatt opphold og arbeid for britiske statsborgere og deres familiemedlemmer som har opparbeidet seg rettigheter etter direktivet om fri bevegelighet før overgangsperiodens utløp.

Britiske statsborgere vil fortsatt ha rett til familieinnvandring etter dagens EØS-regelverk dersom familierelasjonen var etablert før overgangsperiodens utløp. Det gjelder også barn født eller adoptert etter overgangsperiodens utløp.

For britiske statsborgere og deres familiemedlemmer som ønsker å ta arbeid / oppholde seg i Norge etter overgangsperiodens utløp, vil utlendingslovens alminnelige regler for innvandring fra land utenfor EU/EØS gjelde. 

Spørsmål om norsk statsborgerskap

Behandlingen av søknader om norsk statsborgerskap fra britiske statsborgere påvirkes ikke av brexit.

Utlendingsdirektoratet behandler søknader om norsk statsborgerskap i den rekkefølgen søknadene mottas i direktoratet. Det vil ikke bli etablert en særlig ordning for britiske borgere i forbindelse med brexit, verken for innleverte eller nye søknader om norsk statsborgerskap.

På UDIs nettside kan du sjekke hvor lang tid det gjennomsnittlig tar å behandle søknader om norsk statsborgerskap.

Stortinget bestemte 6. desember 2018 at dobbelt statsborgerskap skal bli tillatt for alle som ønsker å bli norske borgere. Dette betyr blant annet at man ikke lenger behøver å si ifra seg sitt opprinnelige statsborgerskap. Mer informasjon om regler og søknadsprosedyrer finnes på Utlendingsdirektoratet (UDI) sine nettsider.

Les mer om reglene for å få norsk statsborgerskap.

***

 

  • Oppdatert 1. februar 2020 for å reflektere at Storbritannia har forlatt EU med en avtale.
  • Oppdatert 17. januar 2020 med ny informasjon om dobbelt statsborgerskap.
  • Oppdatert 18. mars med informasjon om bruk av britiske førerkort i Norge etter brexit
  • Oppdatert 7. mars: Nytt spørsmål 12 om dokumentasjon av rett til opphold
Til toppen