Latvia

Latvia har mottatt EØS-midler siden landet ble med i EU og EØS i 2004. I perioden 2009-14 får Latvia 73 millioner euro i EØS-midler. Dette er den nest høyeste bevilgningen pr. innbygger.

I Latvia støtter EØS-midlene blant annet:

  • reformer innenfor kriminalomsorgen, inkludert forbedrede rehabiliteringsprogrammer for innsatte i fengslene
  • styrket samarbeid mellom norske og latviske kommuner og fylkeskommuner
  • utvikling og kommersialisering av ny miljøteknologi
  • sivilt samfunn
  • bedre overvåkning av miljøet
  • økt forståelse og dialog med den russisktalende minoriteten

Hvem mottar EØS-midler?

Artikkel Sist oppdatert: 04.02.2014

For inneværende periode utgjør EØS-midlene omlag 1,8 milliarder euro eller rundt 14 milliarder kroner. Støtten er fordelt på 150 programmer i 16 av EUs mindre velstående land.