Latvia

Latvia har mottatt EØS-midler siden landet ble med i EU og EØS i 2004. I perioden 2009-14 får Latvia 73 millioner euro i EØS-midler. Dette er den nest høyeste bevilgningen pr. innbygger.

I Latvia støtter EØS-midlene blant annet:

  • reformer innenfor kriminalomsorgen, inkludert forbedrede rehabiliteringsprogrammer for innsatte i fengslene
  • styrket samarbeid mellom norske og latviske kommuner og fylkeskommuner
  • utvikling og kommersialisering av ny miljøteknologi
  • sivilt samfunn
  • bedre overvåkning av miljøet
  • økt forståelse og dialog med den russisktalende minoriteten

Hvem mottar EØS-midler?

Artikkel Sist oppdatert: 12.08.2016

Om lag halvparten av EUs medlemsland mottar støtte fra Norge gjennom EØS-midlene. Støtten omfatter de landene som har svakere økonomier enn gjennomsnittet i EU.