Tsjekkia

Tsjekkia har mottatt EØS-midler siden landet ble medlem av EU og EØS i 2004. I perioden 2009-14 får Tsjekkia 131,8 millioner euro i EØS-midler.

I Tsjekkia støtter EØS-midlene blant annet:

  • bedre behandlingstilbud til personer med psykiske helseproblemer og utjevning av helseforskjeller i befolkning
  • økt forskningssamarbeid mellom Norge og Tsjekkia
  • vern av biologisk mangfold og tilpasning til klimaendringer
  • kampen mot grenseoverskridende og organisert kriminalitet
  • tiltak for å bedre situasjonen for utsatte grupper i samfunnet, inkludert romfolket
  • regional utvikling gjennom å bevare kulturminner og gjøre dem tilgjengelig for publikum

Hvem mottar EØS-midler?

Artikkel Sist oppdatert: 04.02.2014

For inneværende periode utgjør EØS-midlene omlag 1,8 milliarder euro eller rundt 14 milliarder kroner. Støtten er fordelt på 150 programmer i 16 av EUs mindre velstående land.