Noreg sluttar seg til EU-erklæring om kjønnsrelatert vold (30.06.10)

Noreg har slutta seg til ei EU-erklæring om kjønnsrelatert vold i Latin-Amerika.

Noreg har slutta seg til ei EU-erklæring om kjønnsrelatert vold i Latin-Amerika.

I påvente av oversetjing til norsk kan ein lese erklæringa på nettsida til EU.

Til toppen