Rapporter om FNs barnekonvensjon

FN har en egen barnekomité som skal følge med på om landene gir barn de rettighetene de har krav på. Derfor skal landene sende rapport hvert femte år til komitéen for å fortelle hvordan de jobber med å oppfylle barnekonvensjonen.

Norge sendte sin første rapport i 1993, sin andre i 1998, tredje i 2003, den fjerde i 2008. Deretter ble Norge bedt om å sende sin femte og sjette rapport innen 6. oktober 2016. 

Barnekomitéen gir landene anbefalinger om hva myndighetene bør gjøre for å oppfylle barnekonvensjonen. I Norges rapport til barnekomitéen beskriver vi  hvordan disse anbefalingene har blitt fulgt opp. Samtidig beskriver vi hva Norge ellers har gjort for barns rettigheter i Norge. 

Mer informasjon om barnekonvensjonen finner du på nettsiden til FNs barnekomité

Norges rapporter til FNs komité for barnets rettigheter:

2016

Norges femte/sjette rapport

(norsk versjon)

2008

Norges fjerde rapport

Norway’s Fourth Report

(norsk versjon)

(English version)

2003

Norges tredje rapport

(norsk versjon)

1998

Norges andre rapport

Norway's Second Report

(norsk versjon)

(English version)

1993

Norges første rapport

Norway's First Report

(norsk versjon)

(English version)

 

Barnekomitéens merknader til Norges rapportering:

2010

Avsluttende merknader på Norges fjerde rapport

Concluding observations on Norway's fourth report

(norsk versjon)


(English version)

2005

Avsluttende merknader på Norges tredje rapport

Concluding observations on Norway's third report

(norsk versjon)

(English version)

2000

Concluding observations on Norway's second report

(English version)

Det Norske Nobelinstituttets bibliotek (Oslo) kan være behjelpelig dersom det er behov for innsyn i eldre FN-dokumenter som ikke er tilgjengelig i elektronisk versjon.