Godkjente og planlagte investeringer i eiendom, bygg og anlegg

Forsvaret har totalt over 600 godkjente og planlagte investeringsprosjekter i perioden 2018-2021. I tillegg til disse investeringene utgjør landsdekkende investeringer i perioden i overkant av to mrd. kroner. I kartet kan du klikke deg inn på investeringene per fylke.

Se også: 

Til toppen