Forsiden

Kriterier/retningslinjer for tildeling og overrekkelse av regjeringens minnemedalje for innsats under andre verdenskrig

Regjeringens minnemedalje videreføres.

    • Minnemedaljen kan tildeles norske og utenlandske militære og sivile som anerkjennelse for innsats under andre verdenskrig.
     • Norske og utenlandske militære, samt handelsflåten.
     • Sivile; Personer som gjorde en innsats i motstandsbevegelsen, holdningskampen eller under farefullt/belastende redningsarbeid ifm. ulykker/ødeleggelser som følge av krigshandlinger.
    • Det kreves at vedkommende bidro i kampen mot aksemaktene eller til støtte for sivilsamfunnet. Redningsarbeid som omfattet fiendens styrker eller norske medløpere kan også regnes med dersom rent humanitære hensyn tilsier det og man selv ikke har deltatt på fiendens side.  
    • Lokale myndigheter (kommunene) gis i oppdrag å identifisere innbyggere som i henhold til kriteriene bør tildeles minnemedaljen. Innsatsen må bekreftes ved dokumentasjon, tidsvitner eller lokalkunnskap.
    • Kommunens innstilling oversendes deretter fylkesmannen som på vegne av staten beslutter tildeling.
    • Overrekkelse skal skje på seremonier som avholdes av norske myndigheter eller der norske myndigheter er representert og forestår overrekkelsen. Med norske myndigheter menes primært kommunen (ved ordfører eller bydels leder) eller utenrikstjenesten (ved ambassadør eller stedfortreder). Det er ønskelig at Forsvaret er representert.
    • Mottakere av norske eller allierte dekorasjoner for innsats mot aksemaktene er automatisk kvalifiserte mottakere av minnemedaljen.
    • Minnemedaljen skal overrekkes deltakeren personlig. Medaljen tildeles ikke post mortem.
    • Minnemedaljen kan ikke bæres på uniform.
    • Melding med navn, adresse og fødselsdato på mottakere og hvilken innsats de tildeles medaljen for, sendes straks etter overrekkelsen til Forsvarsdepartementet.
    • Forslag til mottakere av minnemedaljen kan meldes inn fortløpende og vil bli utdelt ved en egnet anledning.
    • Regjeringens minnemedalje videreføres. 

Adresse:

Forsvarsdepartementet
Postboks 8126 Dep,
0032 Oslo.

E-post: postmottak@fd.dep.no