Historisk arkiv

Vil finne glemte helter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Krigsdekorasjonsprosjektet i Forsvarsdepartementet

-Vi ønsker å finne de glemte heltene. De som gikk foran og tok opp kampen for det vi er og det vi tror på. De fortjener heder og anerkjennelse, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Regjeringen besluttet i 2009 å foreta en historisk gjennomgang av den praksis som har vært fulgt for dekorering av personer etter innsats under andre verdenskrig. Det ble opprettet et Krigsdekorasjonsprosjekt som skulle identifisere grupper og enkeltindivider der det på grunn av manglende kunnskap, hemmelighold eller politiske forhold kan reises tvil om de har fått den anerkjennelsen de fortjener.

-Det store antall saker gjør det umulig for Forsvarsdepartementet å vurdere samtlige av de enkeltindivider som bidro i kampen mot okkupanten og aksemaktene, sier prosjektleder Kjetil E. Henriksen. - Det finnes mange som har kunnskaper om lokale og andre forhold, som ikke nødvendigvis er kjent for Forsvarsdepartementet.

Forsvarsdepartementet ber derfor nå alle som har kunnskap om ekstraordinær innsats i kampen mot aksemaktene under andre verdenskrig, om å sende inn forslag til personer som fortjener dekorasjoner. De aktuelle medaljene er Krigskorset med sverd, St. Olavsmedaljen med ekegren og Krigsmedaljen. Forslaget må inneholde en fullstendig og dokumentert framstilling av de handlinger eller den virksomhet som ligger til grunn for forslaget.

Medaljer
De aktuelle medaljene er Krigskorset med sverd, St. Olavsmedaljen med ekegren og Krigsmedaljen. Foto: Peder Torp Mathisen, FMS

Krigsdekorasjonene er i utgangspunktet militære, men kan også tildeles sivile, når de ved direkte støtte til de militære styrker eller ved utførelsen av oppdrag med militært preg, har gjort en særlig prisverdig innsats.

-Dette er et viktig prosjekt. Vi gjør dette for å forsikre oss - så langt det er mulig - om at alle som sto for ekstraordinære bragder under den andre verdenskrig får den anerkjennelsen de fortjener, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvarets mediesenter

Endelig avgjørelse fattes av Kongen i statsråd. Resultatene publiseres i de tilfeller der det tildeles dekorasjon.

Praktisk info til  forslagsstillere

Frist for innsendelse av forslag: 1. juni 2015.

Adresse: Forsvarsdepartementet, Krigsdekorasjonsprosjektet i FD V, Postboks 8126 Dep., 0032 OSLO

Kontaktperson: Prosjektleder Kjetil E. Henriksen, Forsvarsdepartementet, E-post: Kjetil-Erling.Henriksen@fd.dep.no