Erstatter dagens seks P-3 Orion og tre DA-20 Jet Falcon

I behandlingen av langtidsplanen for forsvarssektoren fikk regjeringen støtte til å satse på Norges evne til å etablere nasjonal og alliert situasjonsforståelse i nord gjennom å anskaffe nye maritime patruljefly til erstatning for dagens P-3C Orion.

P-3 Orion
P-3 Orion Foto: Nils Skipnes, Forsvaret

Forsvaret har i dag seks P-3 Orion-fly, som en del av 333 skvadronen under 133 luftving på Andøya.  P-3 Orion er et langtrekkende maritimt patruljefly. Flyet brukes hovedsakelig til overvåking og rekognosering, samt antiubåtoperasjoner – og andre maritime operasjoner.

Les mer her

 

Forsvaret har i dag tre DA-20 Jet Falcon og er Forsvarets fly for elektronisk krigføring. Flyet benytte også til VIP-transport for blant annet kongefamilien, forsvarsministeren og forsvarssjefen. Jet Falcon er underlagt 717-skvadronen som representerer Norges kapasitet innen luftbåren elektronisk krigføring. Skvadronen holder til på Gardermoen flystasjon.

Les mer her.

Prosjektet understøtter Stortingets prioriteringer og den forsvarsstruktur som er vedtatt i Innst. 62 S (2016 – 2017) jf. Prop 151 S (2015 – 2016) Kampkraft og bærekraft - Langtidsplan for forsvarssektoren