P-8A Poseidon

Norge vil kjøpe fem P-8A Poseidon maritime patruljefly (MPA) til Forsvaret. P-8A Poseidon vil erstatte dagens seks P-3 Orion og tre DA-20 Jet Falcon og vil operere fra 333-skvadronen. Det første flyet lander på norsk jord i 2022 og alle flyene vil være på plass innen 2023.

Illustrasjonsbilde av Boeings P-8A Poseidon (US Navys fly avbildet).

Norge har inngått kontrakt om kjøp av fem nye P-8A Poseidon maritime patruljefly

På vegne av Forsvarsdepartementet undertegnet Forsvarsmateriell 29. mars 2017 kontrakt med amerikanske myndigheter om anskaffelse av fem P-8A Poseidon maritime patruljefly (MPA) til Forsvaret. Det første flyet lander på norsk jord i 2022 og alle flyene vil være på plass innen 2023.

P-3 Orion

Erstatter dagens seks P-3 Orion og tre DA-20 Jet Falcon

I behandlingen av langtidsplanen for forsvarssektoren fikk regjeringen støtte til å satse på Norges evne til å etablere nasjonal og alliert situasjonsforståelse i nord gjennom å anskaffe nye maritime patruljefly til erstatning for dagens P-3C Orion.

Illustrasjonsbilde P-8A Poseidon

P-8A Poseidon tekniske fakta

P-8A er bygget med utgangspunkt i Boeing 737-800, som er et av de vanligste passasjerflyene i sivil luftfart.