P-8A Poseidon

Norge vil kjøpe fem P-8A Poseidon maritime patruljefly (MPA) til Forsvaret. P-8A Poseidon vil erstatte dagens seks P-3 Orion og tre DA-20 Jet Falcon og vil operere fra 333-skvadronen. Det første flyet lander på norsk jord i 2022 og alle flyene vil være på plass innen 2023.

Illustrasjonsbilde av Boeings P-8A Poseidon (US Navys fly avbildet).

Norge har inngått kontrakt om kjøp av fem nye P-8A Poseidon maritime patruljefly

På vegne av Forsvarsdepartementet undertegnet Forsvarsmateriell 29. mars 2017 kontrakt med amerikanske myndigheter om anskaffelse av fem P-8A Poseidon maritime patruljefly (MPA) til Forsvaret. Det første flyet lander på norsk jord i 2022 og alle flyene vil være på plass innen 2023.

P-3 Orion

Erstatter dagens seks P-3 Orion og tre DA-20 Jet Falcon

I behandlingen av langtidsplanen for forsvarssektoren fikk regjeringen støtte til å satse på Norges evne til å etablere nasjonal og alliert situasjonsforståelse i nord gjennom å anskaffe nye maritime patruljefly til erstatning for dagens P-3C Orion.

Illustrasjonsbilde P-8A Poseidon

P-8A Poseidon tekniske fakta

P-8A er bygget med utgangspunkt i Boeing 737-800, som er et av de vanligste passasjerflyene i sivil luftfart.

Aktuelt nå

Foreslår å kjøpe fem nye P-8A Poseidon maritime patruljefly

- For å videreføre en maritim overvåkingskapasitet som kan møte dagens og fremtidens utfordringer foreslår Regjeringen å anskaffe fem P-8A Poseidon maritime patruljefly til Forsvaret. P-8A Poseidon er en formidabel plattform for overvåking av våre havområder, og vil gi både norske og allierte sivile og militære myndigheter et godt grunnlag for beslutninger. Med moderne sensorer og våpen vil de nye Poseidon-flyene videreføre og bedre denne evnen, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Gjeldende langtidsplan for forsvarssektoren (2017–2020)

Dette er en temaside om inneværende og gjeldende langtidsplan. Det finnes en ny side om langtidsplanen for den neste perioden (2021-2024). Regjeringen la 17. juni 2016 frem den nye langtidsplanen for forsvarssektoren «Kampkraft og bærekraft». Stortinget vedtok 15. november samme år langtidsplanen for forsvarssektoren.