Hendelse med røykgranat 29. august 2019

I forbindelse med Heimevernets aktivitet på Drevjamoen i Nordland, gikk en røykgranat av med personell i umiddelbar nærhet. Fordi innholdet i granaten kan være skadelig for mennesker, ble berørt personell fraktet til sykehus i Mosjøen for undersøkelse og observasjon. Etter det SHF erfarer, ble ingen alvorlig skadd i hendelsen. Basert på informasjon samlet inn i dagene etter hendelsen, tror havarikommisjonen at en undersøkelse av hendelsen kan bidra til sikkerhetslæring i Forsvaret. SHF har derfor iverksatt en undersøkelse for å kartlegge lokale og bakenforliggende faktorer som bidro til ulykken.

Undersøkelsen er avsluttet.

Klikk her for å laste ned den endelige rapporten.