Statens havarikommisjon for Forsvaret

Statens havarikommisjon for Forsvaret er en faglig uavhengig enhet i Forsvarsdepartementet. SHF har ansvar for og myndighet til å undersøke ulykker og alvorlige hendelser i forsvarssektoren.

Illustrasjonsbilde Bell 412

Om oss

Statens havarikommisjon for Forsvaret (SHF) skal undersøke ulykker og hendelser i Forsvaret.

Illustrasjonsfoto: Kystjegerkommandoen øver på å borde og søke skip.

Undersøkelser

En oversikt over pågående og avsluttede undersøkelser. Når en undersøkelse er gjennomført, vil havarikommisjonen utarbeide og offentliggjøre en undersøkelsesrapport.

Statens havarikommisjon for Forsvaret

Kontakt oss

Varsling av ulykker og hendelser: +47 476 40 111

Aktuelt nå

Kollisjon mellom fregatt og tankskip 8. november 2018

Havarikommisjonen har i dag publisert en statusoppdatering for undersøkelsen. Denne kan leses på https://www.aibn.no/Om-oss/Nyhetsarkiv/Status-for-undersokelsen-av-kollisjonen-mellom-fregatten-KNM-Helge-Ingstad-og-tankskipet-Sola-TS (13.11.18)

Til toppen