Statens havarikommisjon for Forsvaret

Statens havarikommisjon for Forsvaret er en faglig uavhengig enhet i Forsvarsdepartementet. SHF har ansvar for og myndighet til å undersøke ulykker og alvorlige hendelser i forsvarssektoren.

Illustrasjonsbilde Bell 412

Om oss

Statens havarikommisjon for Forsvaret (SHF) skal undersøke ulykker og hendelser i Forsvaret.

Illustrasjonsfoto: Kystjegerkommandoen øver på å borde og søke skip.

Undersøkelser

En oversikt over pågående og avsluttede undersøkelser. Når en undersøkelse er gjennomført, vil havarikommisjonen utarbeide og offentliggjøre en undersøkelsesrapport.

Statens havarikommisjon for Forsvaret

Kontakt oss

Varsling av ulykker og hendelser: +47 476 40 111

Aktuelt nå

Hendelse med Sjøbjørn 22. september 2019

Under en transportetappe utenfor Harstad havn ble begge besetningsmedlemmene i en Sjøbjørn 25 MK III bordingsbåt kastet ut av båten. Den ubemannede båten begynte å kjøre i ustabile sirkler med motoren i gang. I forsøket på å få kontroll over den ubemannede båten, ble et besetningsmedlem i en annen Sjøbjørn skadet. Den første båten traff etter hvert et skjær og havarerte. SHF har iverksatt en undersøkelse for å kartlegge faktorene som bidro til hendelsen.

Hendelse med røykgranat 29. august 2019

I forbindelse med Heimevernets aktivitet på Drevjamoen i Nordland, gikk en røykgranat av med personell i umiddelbar nærhet. Fordi innholdet i granaten kan være skadelig for mennesker, ble berørt personell fraktet til sykehus i Mosjøen for undersøkelse og observasjon. Etter det SHF erfarer, ble ingen alvorlig skadd i hendelsen. Basert på informasjon samlet inn i dagene etter hendelsen, tror havarikommisjonen at en undersøkelse av hendelsen kan bidra til sikkerhetslæring i Forsvaret. SHF har derfor iverksatt en undersøkelse for å kartlegge lokale og bakenforliggende faktorer som bidro til ulykken.

Kollisjon mellom fregatt og tankskip 8. november 2018

Havarikommisjonene leverte 8. november 2019 delrapport 1 etter ulykken. Denne omhandler hendelsesforløpet frem til kollisjonen og relaterte sikkerhetsfaktorer. Havarikommisjonene arbeider videre med hendelsesforløpet fra tiden etter kollisjonen.

Til toppen