Statens havarikommisjon for Forsvaret

Statens havarikommisjon for Forsvaret er et statlig uavhengig organ i Forsvarsdepartementet. Organisasjonen har ansvar og myndighet til å undersøke ulykker og alvorlige hendelser i Forsvarssektoren.

Illustrasjonsbilde Bell 412

Om oss

Statens havarikommisjon for Forsvaret (SHF) skal undersøke ulykker og hendelser i Forsvaret.

Illustrasjonsfoto: Kystjegerkommandoen øver på å borde og søke skip.

Undersøkelser

Havarikommisjonen vil, etter at en undersøkelse er ferdigstilt, utarbeide og offentligjøre en havarirapport.

Statens havarikommisjon for Forsvaret

Kontakt oss

Vakttelefon ved varsling av ulykker og hendelser: +47 476 40 111.

Aktuelt nå

Helikoptervelten 24. november med AW101 på Sola flystasjon

Statens havarikommisjon for Forsvaret (SHF)  startet 24. november 2017 en undersøkelse av ulykken der et AW101 redningshelikopter veltet på Sola flystasjon. Vi arbeider nå med å samle inn relevant informasjon i saken. Les mer i denne saken (oppdatert 7. desember).