Statens havarikommisjon for Forsvaret

Statens havarikommisjon for Forsvaret er et statlig uavhengig organ i Forsvarsdepartementet. Organisasjonen har ansvar og myndighet til å undersøke ulykker og alvorlige hendelser i Forsvarssektoren.

Illustrasjonsbilde Bell 412

Om oss

Statens havarikommisjon for Forsvaret (SHF) skal undersøke ulykker og hendelser i Forsvaret.

Illustrasjonsfoto: Kystjegerkommandoen øver på å borde og søke skip.

Undersøkelser

Havarikommisjonen vil, etter at en undersøkelse er ferdigstilt, utarbeide og offentligjøre en havarirapport.

Statens havarikommisjon for Forsvaret

Kontakt oss

Vakttelefon ved varsling av ulykker og hendelser: +47 476 40 111.

Aktuelt nå

Helikoptervelten 24. november med AW101 på Sola flystasjon

Havarikommisjonen har fullført de fysiske undersøkelsene på Sola flystasjon der et AW101 redningshelikopter veltet den 24. november. Helikopteret ble 18. desember frigitt av SHF tilbake til Luftforsvaret. Kommisjonen fortsetter nå på neste fase i undersøkelsen, der fokus vil være på samspillet mellom personell og maskin, inkludert faktorer som design, grensesnitt, dokumentasjon, prosedyrer og trening (oppdatert 3. januar 2018).