Statens havarikommisjon for Forsvaret

Statens havarikommisjon for Forsvaret er en faglig uavhengig enhet i Forsvarsdepartementet. SHF har ansvar for og myndighet til å undersøke ulykker og alvorlige hendelser i forsvarssektoren.

Illustrasjonsbilde Bell 412

Om oss

Statens havarikommisjon for Forsvaret (SHF) skal undersøke ulykker og hendelser i Forsvaret.

Illustrasjonsfoto: Kystjegerkommandoen øver på å borde og søke skip.

Undersøkelser

En oversikt over pågående undersøkelser. Når en undersøkelse er gjennomført, vil havarikommisjonen utarbeide og offentliggjøre en undersøkelsesrapport.

Statens havarikommisjon for Forsvaret

Kontakt oss

Varsling av ulykker og hendelser: +47 476 40 111

Aktuelt nå

Hendelse ved landing på fregatt med NH90 13. april 2018

Fredag 13. april 2018, kollapset høyre understell på et NH90-helikopter ved landing på fregatt. Mekanismen for kollaps er en sikkerhetsfunksjon som minimerer skade ved harde landinger, og helikopteret fikk svært begrensede skader. Maskinen avsluttet oppdraget på fregatten og landet trygt på Kjevik flystasjon. SHF finner at en undersøkelse av hendelsen har potensial for å styrke operativ sikkerhet i Forsvaret og har derfor iverksatt undersøkelse.

Til toppen