Statens havarikommisjon for Forsvaret

Statens havarikommisjon for Forsvaret (SHF) ble avviklet 1. juli 2020. Statens havarikommisjon (SHK) er ny undersøkelsesmyndighet for Forsvaret.

Illustrasjonsbilde Bell 412

Om oss

Statens havarikommisjon for Forsvaret (SHF) ble opprettet 1. november 2017 for å undersøke ulykker og hendelser i Forsvaret. SHF ble avviklet 1. juli 2020.

Illustrasjonsfoto: Kystjegerkommandoen øver på å borde og søke skip.

Undersøkelser og rapporter

En oversikt over SHFs undersøkelser. Undersøkelser som ikke var avsluttet per 1. juli 2020, videreføres og ferdigstilles av Statens havarikommisjon.

Statens havarikommisjon for Forsvaret

Kontakt undersøkelsesmyndigheten

Varsling av ulykker og hendelser fra 1.7.20:   +47 63 89 63 60 (SHK)

Siste saker

Hendelse med C-130J Hercules 11. mars 2020

Under lavflyging med nattoptikk, måtte et C-130J Hercules transportfly foreta en unnamanøver for å unngå kollisjon med terrenget. Flyet var det første i en formasjon av to fly som trente formasjonsflyging under visuelle forhold (VFR). SHF ble varslet om hendelsen samme kveld og har på bakgrunn av informasjon samlet inn så langt, besluttet å iverksette en undersøkelse. Undersøkelsen vil søke å avdekke lokale og systemiske faktorer som bidro til hendelsen, for å bidra til sikkerhetslæringen i Forsvaret.

Hendelse med Iveco LMV 4. februar 2020

Tirsdag 4. februar, under kjøring på asfaltert vei utenfor Ørland flystasjon, skled en Iveco LMV (Light Multirole Vehicle) av kjørebanen og rullet over på taket. Kjøretøyet fikk lettere skader. Ingen personer i eller utenfor kjøretøyet fikk fysiske skader. På bakgrunn av hendelsen og informasjon samlet inn i dagene etter hendelsen, har SHF iverksatt en undersøkelse for å kartlegge lokale og bakenforliggende faktorer som kan ha bidratt til hendelsen.

Hendelse med Sjøbjørn 22. september 2019

Under en transportetappe utenfor Harstad havn ble begge besetningsmedlemmene i en Sjøbjørn 25 MK III bordingsbåt kastet ut av båten. Den ubemannede båten begynte å kjøre i ustabile sirkler med motoren i gang. I forsøket på å få kontroll over den ubemannede båten, ble et besetningsmedlem i en annen Sjøbjørn skadet. Den første båten traff etter hvert et skjær og havarerte. SHF har iverksatt en undersøkelse for å kartlegge faktorene som bidro til hendelsen.