Statens havarikommisjon for Forsvaret

Statens havarikommisjon for Forsvaret er en faglig uavhengig enhet i Forsvarsdepartementet. SHF har ansvar for og myndighet til å undersøke ulykker og alvorlige hendelser i forsvarssektoren.

Illustrasjonsbilde Bell 412

Om oss

Statens havarikommisjon for Forsvaret (SHF) skal undersøke ulykker og hendelser i Forsvaret.

Illustrasjonsfoto: Kystjegerkommandoen øver på å borde og søke skip.

Undersøkelser

En oversikt over pågående og avsluttede undersøkelser. Når en undersøkelse er gjennomført, vil havarikommisjonen utarbeide og offentliggjøre en undersøkelsesrapport.

Statens havarikommisjon for Forsvaret

Kontakt oss

Varsling av ulykker og hendelser: +47 476 40 111

Aktuelt nå

Beltevogn brøt gjennom isen

SHF har iverksatt undersøkelse etter at en BV206 beltevogn 5. desember 2018 brøt gjennom isen og ble stående på grunt vann i Mauken skytefelt.

Til toppen