Hendelse med C-130J Hercules 11. mars 2020

Under lavflyging med nattoptikk, måtte et C-130J Hercules transportfly foreta en unnamanøver for å unngå kollisjon med terrenget. Flyet var det første i en formasjon av to fly som trente formasjonsflyging under visuelle forhold (VFR). SHF ble varslet om hendelsen samme kveld og har på bakgrunn av informasjon samlet inn så langt, besluttet å iverksette en undersøkelse. Undersøkelsen vil søke å avdekke lokale og systemiske faktorer som bidro til hendelsen, for å bidra til sikkerhetslæringen i Forsvaret.

Undersøkelsen videreføres av ny undersøkelsesmyndighet for Forsvaret, Statens havarikommisjon (SHK).