Hendelse med Iveco LMV 4. februar 2020

Tirsdag 4. februar, under kjøring på asfaltert vei utenfor Ørland flystasjon, skled en Iveco LMV (Light Multirole Vehicle) av kjørebanen og rullet over på taket. Kjøretøyet fikk lettere skader. Ingen personer i eller utenfor kjøretøyet fikk fysiske skader. På bakgrunn av hendelsen og informasjon samlet inn i dagene etter hendelsen, har SHF iverksatt en undersøkelse for å kartlegge lokale og bakenforliggende faktorer som kan ha bidratt til hendelsen.

Undersøkelsen videreføres av ny undersøkelsesmyndighet for Forsvaret, Statens havarikommisjon (SHK).