Kontakt oss

Vakttelefon ved varsling av ulykker og hendelser: +47 476 40 111.

Pressekontakt: Leder Trine ReitanTelefon: +47 901 33 820

Besøksadresse: Myntgata 1, Oslo

Epost: shf@fd.dep.no

Postadresse: Statens havarikommisjon for Forsvaret, 8126 Dep, 0032 Oslo, Norge